Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostarczenie 30 sztuk krzeseł biurowych obrotowych dla potrzeb Sądu Okręgowego w Łodzi

Sąd Okręgowy w Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na  zakup i dostarczenie 30 sztuk krzeseł biurowych obrotowych (z możliwością rozszerzenia zamówienia) dla potrzeb Sądu Okręgowego w Łodzi. 


Zapotrzebowanie dotyczy obrotowych krzeseł biurowych spełniające następujące parametry:

a) dostateczną stabilność, przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową o średnicy 660 - 750 mm z kółkami jezdnymi miękkimi do powierzchni twardych o średnicy min 60 mm
b) wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, (siedzisko: szer. minimum 450 mm, gł. 440 mm); szerokość oparcia w zakresie 440-460 mm, wysokość oparcia mierząc od siedziska min 560 mm z regulacją wysokości
c) regulację wysokości siedziska w zakresie 430-560 mm, licząc od podłogi;
d) regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5° do przodu i 30° do tyłu;
e) wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych;
f) możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°;
g) podłokietniki z miękkimi nakładkami posiadające regulacji wysokości w zakresie od 70 - do 100 mm umożliwiająca ułożenie przedramienia pod kątem 90 stopni względem tułowia;
h) mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać w pozycji siedzącej; pokrętła i dźwignie regulacyjne powinny znajdować się z prawej lub lewej strony siedziska. Nie dopuszcza się regulacji w przedniej części siedziska
i) siedzisko oraz oparcie tapicerowane obustronnie wykonane z tkaniny wytrzymałej zmywalnej miłej w dotyku i łatwej w utrzymaniu czystości;
j) gwarancja na krzesła minimum 3 lat od daty prawidłowo wystawionej faktury.

Proszę o podanie terminu realizacji.
Oferty należy złożyć drogą mailową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.11.2019r., godz. 12:00 na adres mailowy alina.smaga@lodz.so.gov.pl lub grzegorz.lesner@lodz.so.gov.pl


Oferta powinna zawierać opis przedmiotu zamówienia ( modelu), protokół oceny ergonomicznej, certyfikat bezpieczeństwa, termin realizacji, cenę brutto za szt., całkowity koszt krzeseł wraz z kosztami dostawy i montażu do Sądu Okręgowego w Łodzi, okres gwarancji na dostarczone krzesła. Preferowana forma płatności sądu (jako jednostki budżetowej) to przelew w terminie 21 dni od daty wykonania przedmiotów i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Sąd Okręgowy w Łodzi informuje jednocześnie, iż złożenie oferty nie rodzi po stronie składającego ofertę jakichkolwiek roszczeń o zawarcie umowy/złożenie zlecenia, ani też nie gwarantuje jej zawarcia/złożenia zlecenia.

Kontakt w sprawie zapytań oraz do składania ofert:
Oddział Gospodarczy
Sąd Okręgowy w Łodzi.
PI. Dąbrowskiego 5, Łódź
mail: alina.smaga@lodz.so.gov.pl, grzegorz.lesner@lodz.so.gov.pl
tel.: (42) 677 89 52

Rejestr zmian dla: Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostarczenie 30 sztuk krzeseł biurowych obrotowych dla potrzeb Sądu Okręgowego w Łodzi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Aleksandra Prusinowska
Dokument z dnia:
2019-10-29
Publikacja w dniu:
2019-10-29
Opis zmiany:
b/d