Zaproszenie do złożenia oferty na usługę odśnieżania, sprzątania oraz koszenia trawników

2018-05-28

Sąd Rejonowy w Łowiczu zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę odśnieżania i sprzątania terenów zewnętrznych oraz koszenia i sprzątania trawników w okresie od dnia 01.07.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. 

Opis zakresu usługi:

1. Usuwanie śniegu, lodu i błota pośniegowego ze szlaków pieszo-jezdnych oraz miejsc parkingowych, zarówno metodą tradycyjną (przy użyciu łopat), jak i pługiem śnieżnym, z niżej wymienionych terenów:

a)  stanowiska postojowe na parkingach położonych przy budynku Sądu Rejonowego w Łowiczu mieszczącego się przy ul. Kaliskiej 1/3 o łącznej powierzchni - 597 mkw;

b)  zjazdy i drogi manewrowe o powierzchni  - 639 mkw;

c)  chodniki i opaski - 990 mkw;

d) krawężniki betonowe wibroprasowane 15 x 30 cm – 193  m,

e)  obrzeża betonowe 8 x 30 cm – 590 m.

2. Posypywanie piaskiem wszystkich terenów wymienionych w pkt. 1.

3. Wywożenie śniegu powodującego utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym – na życzenie Zleceniodawcy.

4. Utrzymanie czystości i porządku na wszystkich terenach wymienionych w pkt. 1 oraz:

a)  Koszenia, podlewania oraz utrzymania czystości i porządku na trawnikach i patio o łącznej powierzchni – 1840 mkw.

Prace związane z odśnieżaniem, usuwaniem lodu i błota pośniegowego oraz posypywaniem piaskiem powinny być wykonywane codziennie w dni robocze w godzinach rannych i zakończone do godziny 7:00 (co jest istotne szczególnie w przypadku terenu parkingu, który od godziny 7:00 zapełnia się pojazdami pracowników Sądu).

Ofertę proszę przesłać do dnia 08.06.2018 r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie na adres:

Pani Urszula Matyjasik

Sąd Rejonowy w Łowiczu

ul. Kaliska 1/3

99-400 Łowicz

z dopiskiem na kopercie: "Oferta na usługę odśnieżania i sprzątania terenów zewnętrznych, nie otwierać przed 08.06.2018r.; godz. 12:15".

Otwarcie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym w  Łowiczu w dniu 08.06.2018 r. o godzinie 12:15 w pok. nr 218, III piętro.

Rejestr zmian dla: Zaproszenie do złożenia oferty na usługę odśnieżania, sprzątania oraz koszenia trawników

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
Publikacja zapytania ofertowego z załącznikami