Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usunięcie awarii i uruchomienia klimatyzatora typu „Split” w Sądzie Okręgowym w Łodzi.

Sąd Okręgowy w Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na usunięcie awarii polegającej na wykonaniu wymiany i uruchomienia klimatyzatora typu „Split” w ilości 1 komplet, pracującego na potrzeby chłodzenia w pomieszczeniu serwerowni Sądu Okręgowego w Łodzi, budynek A przy Pl. Dąbrowskiego 5 .


Przewidywany zakres prac przedstawia się następująco:
- demontaż istniejącego urządzenia klimatyzacyjnego typu Split z jednostką wewnętrzną i zewnętrzną, ich utylizację wraz z przekazaniem użytkownikowi Karty Przekazania Odpadu;
- dostawę oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych Split ( ze sterownikiem bezprzewodowym ) o mocy chłodniczej minimum 7 kW.;
- dostawę i montaż zestawu do pracy naprzemiennej; 
- wykonanie instalacji chłodniczej;
- wykonanie instalacji odwodnieniowej ( wraz z montażem ewentualnej pompki skroplin);
- uruchomienie instalacji;
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz obsługa konserwacyjna;
- gwarancja na urządzenie Split min 3 lata;
- gwarancja na instalacje mjn. 2 lata.

Przed złożeniem oferty, celem dokładnych pomiarów i sprawdzenia możliwości montażu w , oferent powinien dokonać wizji lokalnej w miejscu montażu uzgodnionej wcześniej z Oddziałem Inwestycji i Remontów Sądu Okręgowego w Łodzi tel: 42 677-89-35 lub 39.

Termin dostawy i montażu urzadzenia klimatyzacyjnego - 14 dni od daty podpisania umowy.
Oferenci zainteresowani ofertą winni złożyć ją w terminie do dnia 08.11. 2019 r. w Oddziale Inwestycji i Remontów Sądu Okręgowego w Łodzi przy Pl.Dąbrowskiego 5 , pokój 322 , do godz. 12:00 lub na adres e-mail: inwestycje@lodz.so.gov.pl

Treść zaproszenie wraz z rzutem poziomym pomieszczeń znajduje się w załączniku.

Rejestr zmian dla: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usunięcie awarii i uruchomienia klimatyzatora typu „Split” w Sądzie Okręgowym w Łodzi.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Aleksandra Prusinowska
Dokument z dnia:
2019-11-05
Publikacja w dniu:
2019-11-05
Opis zmiany:
b/d