Zaproszenie do składania ofert na wynajem powierzchni lokalowych z przeznaczeniem na siedzibę OZSS

Sąd Okręgowy w Łodzi przy pl. Dąbrowskiego 5, zwany dalej Najemcą ogłasza, że poszukuje na terenie Łodzi powierzchni lokalowych z przeznaczeniem na wynajem na siedzibę Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych (pomieszczenia gabinetowo-biurowe), w związku z powyższym zaprasza do złożenia wstępnych ofert cenowych. Najemca zamierza wynająć powierzchnie lokalowe w 2019 r. w procedurze zapytania ofertowego.

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia o wynajmie powierzchni lokalowych znajdują się w załączniku tj.: "Treść zapytania ofertowego."

Formularz zgłoszeniowy oferty wstępnej znajdują się w załączniku tj.: "Formularz zgłoszeniowy" należy przesłać pocztą, faksem pod numerem  (42) 212 60 80, e-mailem: krzysztof.gebarowski@lodz.so.gov.pl lub złożyć osobiście w Oddziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Łodzi, pok. 6 (parter) w wyznaczonym terminie do dnia 19 czerwca 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO DNIA 05.07.2019r. (piątek).

Rejestr zmian dla: Zaproszenie do składania ofert na wynajem powierzchni lokalowych z przeznaczeniem na siedzibę OZSS