Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi w zakresie konserwacji i opieki serwisowej nad urządzeniami klimatyzayjnymi i wentylacyjnymi w budynkach SO w Łodzi

Sąd Okręgowy w Łodzi zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi w zakresie konserwacji i opieki serwisowej nad urządzeniami klimatyzacyjnymi i wentylacyjnymi zainstalowanymi w budynkach Sądu Okręgowego w Łodzi: pl. Dąbrowskiego 5, ul. Narutowicza 64 oraz ul. Wydawnicza 10.

 

Oferty wraz z formularzem wyceny oraz kopią policy OC należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2019r., godz. 10:00.

Rejestr zmian dla: Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi w zakresie konserwacji i opieki serwisowej nad urządzeniami klimatyzayjnymi i wentylacyjnymi w budynkach SO w Łodzi