Zapraszenie do składania ofert cenowych na zakup i dostawę schodołazów

Sąd Okręgowy w Łodzi zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę trzech schodołazów do transportu osób niepełnosprawnych o ograniczonej sprawności ruchowej dla potrzeb Sądu Rejonowego w Brzezinach,Sądu Rejonowego w Łowiczu i Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.

Oferty należy złożyć drogą mailową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.12.2018 r., godz. 10:00.

Termin realizacji zamówienia do dnia 19.12.2018 r.

Rejestr zmian dla: Zapraszenie do składania ofert cenowych na zakup i dostawę schodołazów