Zapraszenie do składania ofert cenowych na wykonanie usług ogrodniczych przed budynkami Sądu Okręgowego w Łodzi

Sąd Okręgowy w Łodzi z siedzibą w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź, zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na usługi ogrodnicze w poniższym zakresie:

- cięcie odmładzające krzewów i uzupełnienie brakujących krzewów,
- przycięcie róż,
- nawiezienie wszystkich w/w roślin nawozem wieloskładnikowym długo działającym (typu osmocote),
- wywiezienie ściętych pędów,
- wysypanie powierzchni ziemi korą w ilości niezbędnej dla właściwego zabezpieczenia roślin,
- przycięcie oraz usunięcie obumarłych i nadłamanych gałęzi drzew (sztuk 7), które zagrażają bezpieczeństwu ludzi i pojazdów parkujących na parkingu Sądu (od ul. Narutowicza). Przycięcie powinno nastąpić w terminie do 7 dni od momentu otrzymania zlecenia na wykonanie usługi.

Usługą zostaną objęte nasadzenia zlokalizowane:
- przed budynkiem Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Łodzi przy ul. Narutowicza 64 (tawuły i róże rosnące na klombach wzdłuż ulic: Narutowicza i Uniwersyteckiej)
- przed budynkiem Sądu Okręgowego w Łodzi przy pl. Dąbrowskiego 5 (krzewy rosnące na trawniku wzdłuż północnej części budynku Sądu).

Oferty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: krzysztof.gebarowski@lodz.so.gov.pl lub składać w wersji papierowej w Oddziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Łodzi, pl. Dąbrowskiego 5, pokój nr 6 (parter) w nieprzekraczalnym terminie do godz. 12:00 dnia 12.03.2019 r.

Szczegółowe informacje znajduję się w załączeniu "Treść zapytania ofertowego".

Rejestr zmian dla: Zapraszenie do składania ofert cenowych na wykonanie usług ogrodniczych przed budynkami Sądu Okręgowego w Łodzi