Zapraszenie do składania ofert cenowych na rozbudowę systemu monitoringu na terenie Archiwum Zakładowego Sądu Okręgowego w Łodzi

Sąd Okręgowy w Łodzi zaprasza do składania ofert cenowych na rozbudowę systemu monitoringu na terenie Archiwum Zakładowego Sądu Okręgowego w Łodzi przy ul. Wydawniczej 10 w Łodzi.


Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.02.2019r., godz. 10:00.

Rejestr zmian dla: Zapraszenie do składania ofert cenowych na rozbudowę systemu monitoringu na terenie Archiwum Zakładowego Sądu Okręgowego w Łodzi