Z licealistami o mediacji: wykład, warsztaty i gra edukacyjna

2017-10-18

Wykład sędzi Anny Marii Wesołowskiej, warsztaty prowadzone przez mediatorów oraz pokazowe sesje „Prawopolis”, pierwszej gry planszowej o tematyce prawnej – to atrakcje spotkania przygotowanego w Sądzie Okręgowym dla łódzkich licealistów w ramach obchodów Tygodnia Mediacji. 
 
Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby - neutralnego i bezstronnego mediatora. Idea polubownego rozwiązywania sporów jest cyklicznie propagowana podczas Międzynarodowego Dnia Mediacji (w 2017 przypada na 19 października) i Tygodnia Mediacji (16-20 października 2017).
 
W programie edukacyjnym przygotowanym w łódzkim Sądzie Okręgowym w ramach obchodów Tygodnia Mediacji znalazło się między innymi spotkanie dla licealistów, które odbyło się 18 października 2017 roku. Uczestniczyło w nim ponad stu uczniów z łódzkich Liceów Ogólnokształcących: III, XV, XXI, XXV i LO Uniwersytetu Łódzkiego. Powitali ich SSO Krzysztof Kacprzak, prezes SO w Łodzi oraz Anna Maria Wesołowska, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku. 
 
– Chciałabym, abyście po tym spotkaniu zapamiętali, że prawo to przede wszystkim zasady, których trzeba przestrzegać, a potem dopiero przepisy – mówił sędzia Anna Maria Wesołowska.
 
Zachęcała do korzystania z sądowych programów edukacji prawnej i do tworzenia kącików prawnych w szkołach. Tłumaczyła, co może świadczyć o demoralizacji młodego człowieka i jaki jest zakres odpowiedzialności karnej nieletnich. Podkreślała wartość mediacji rówieśniczej jako formy rozwiązywania konfliktów szkolnych.
Uczniowie z klas prawniczych XV i XXI LO wzięli potem udział w pokazowych sesjach „Prawopolis” i warsztatach dotyczących mediacji. 
 
Warsztaty poprowadziły Marzena Korzeniewska i Magdalena Morawska ze Stowarzyszenia Mediatorów PACTUS. Mediatorki w atrakcyjnej, angażującej uczestników formie przybliżyły uczniom zasady mediacji i podpowiedziały, jak zasady polubownego rozwiązywania sporów mogą zastosować w życiu szkoły. Warsztaty zakończyły się symulacją mediacji poprowadzoną przez uczniów i dotyczącą zaproponowanego przez nich konfliktu. – Wasze pokolenie będzie częściej korzystało z mediacji, bo chcecie sami rozwiązywać swoje konflikty – podsumowały mediatorki. 
 
Sesje gry „Prawopolis”, pierwszej gry planszowej o tematyce prawnej, poprowadzili Michał Popiela z zarządu Fundacji Court Watch Polska oraz jej wolontariusze. W stworzonej przez tę Fundację grze uczestnicy wcielają się w rolę początkujących prawników, którzy starają się wygrać swoje pierwsze sprawy. Gra zawiera m.in. opisy rzeczywistych spraw oraz zestawy pytań z różnych dziedzin prawa. Zwycięża ten, kto jako pierwszy wygra sześć spraw. 

Pliki do pobrania

Galeria

Rejestr zmian dla: Z licealistami o mediacji: wykład, warsztaty i gra edukacyjna