Wydziały

Struktura organizacyjna Sądu Okręgowego w Łodzi
(obszary właściwości - stan na dzień 1 stycznia 2016 roku)


Wydziały

I Wydział Cywilny
II Wydział Cywilny
III Wydział Cywilny Odwoławczy

Sekcja Zażaleniowa

IV Wydział Karny

Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych Wydziałów Karnych IV i XVIII.

V Wydział Karny Odwoławczy

Sekcja Zażaleniowa

VI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
X Wydział Gospodarczy
XI Wydział Wizytacyjny
XII Wydział Cywilny Rodzinny
XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
XVIII Wydział Karny

Artykuły

Rejestr zmian dla: Wydziały