Wideokonferencje

W Sądzie Okręgowym w Łodzi istnieje możliwość przeprowadzania postępowania dowodowego na odległość (przesłuchanie stron, biegłych oraz świadków) tj. w systemie wideokonferencji, w przystosowanej do tego celu sali nr 26.
 
Uprzejmie informujemy, że w celu przeprowadzenia wideokonferencji z Sądem Okręgowym w Łodzi w pierwszej kolejności konieczny jest kontakt z sekretariatem Oddziału Informatycznego Sądu Okręgowego w Łodzi tel. 42 68 50 500 celem ustalenia wolnego terminu.
 
Wideokonferencje przychodzące (polegające na przeprowadzeniu dowodu w Sądzie Okręgowym w Łodzi na zlecenie innego sądu) mogą odbywać się wyłącznie w poniedziałki, środy i czwartki.
 
Po ustaleniu terminu wniosek o przeprowadzenie wideokonferencji należy kierować do Kierownika Oddziału Informatycznego Sądu Okręgowego w Łodzi. Pismo musi zawierać dane sprawy, jakiej dotyczy, dane kontaktowe do osoby koordynującej połączenie ze strony wnioskodawcy oraz ewentualnie dane techniczne. Sąd Okręgowy w Łodzi udziela odpowiedzi (zawierającej potwierdzenie oraz dane niezbędne do realizacji połączenia – adres IP, nr ISDN) wyłącznie w drodze mailowej – o ile adres mailowy zostanie przez wnioskodawcę wskazany.
 
Sąd Okręgowy w Łodzi nie prowadzi zapisu wideokonferencji przychodzących.
 
Ze względu na dużą liczbę przesłuchań na odległość zestawienie połączenia testowego możliwe jest wyłącznie na 15 minut przed planowaną wideokonferencją.
 
Oddział Informatyczny Sądu Okręgowego w Łodzi zapewnia wyłącznie wsparcie techniczne w organizacji wideokonferencji.