Warsztaty dla nauczycieli w Sądzie Okręgowym w Łodzi

2018-03-06

Prawie 60 nauczycieli, pedagogów i dyrektorów  z łódzkich szkół oraz przedszkoli wzięło udział w warsztatach poświęconych prawu cywilnemu, które odbyły się 6 marca 2018 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi. To drugie z cyklu spotkań organizowanych we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 
 
Uczestników powitał SSO Paweł Sydor, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Łodzi. Część warsztatową poprowadziła SSO Katarzyna Kamińska-Krawczyk, wizytator ds. cywilnych i egzekucyjnych Sądu Okręgowego w Łodzi. Odpowiadała na pytania nauczycieli dotyczące m.in. odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w związku ze zdarzeniami, do których może dochodzić w placówkach oświatowych; współpracy szkół z kuratorami sądowymi czy zagadnień związanych z władzą rodzicielską.
 
Cykl warsztatów jest organizowany w ramach porozumienia o współpracy zawartego w listopadzie 2016 roku między Sądem Okręgowym a Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, którego cel to wsparcie szkół w obszarze edukacji prawnej i obywatelskiej uczniów. Pierwsze spotkanie z nauczycielami  -  poświęcone prawu karnemu i zapobieganiu uzależnieniom od środków psychoaktywnych - odbyło się 13 grudnia 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Podczas kolejnego nauczyciele będą się mogli zapoznać z problematyką prawa rodzinnego i opiekuńczego.
 
                                               

Pliki do pobrania

Galeria