Warsztaty dla nauczycieli w Sądzie Okręgowym w Łodzi

2017-12-13

Niemal 50 nauczycieli wzięło udział w warsztatach poświęconych prawu karnemu i zapobieganiu narkomanii, które odbyły się 13 grudnia 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi. To pierwsze z cyklu spotkań organizowanych we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
 
W warsztatach zatytułowanych „Prawo w szkole czyli rola i zadania nauczycieli wobec zagrożenia przestępczością i demoralizacją” wzięli udział nauczyciele z łódzkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych. Powitała ich SSO Monika Pawłowska-Radzimierska, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Łodzi. Poinformowała, że spotkanie poświęcone prawu karnemu otwiera cykl warsztatów, podczas których nauczyciele będą się mogli zapoznać także z problematyką prawa cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego.
 
Pierwszą część warsztatów poprowadził SSO Grzegorz Gała z V Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Łodzi. Omówił ustawy regulujące działalność szkoły i status nauczycieli – Prawo oświatowe i Kartę Nauczyciela, potem przybliżył problematykę związaną z prawem karnym (m.in. odpowiedzialność karna nieletnich, przestępstwa, do których może dochodzić w szkole i sposób reagowania na nie). W ostatniej części warsztatów SSO Grzegorz Gała odpowiadał na pytania nauczycieli, dotyczące sytuacji, z jakimi spotykają się w praktyce zawodowej. 
 
Drugą część warsztatów poprowadził mł. asp. Jakub Wilczek z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Korzystając z zawartości tzw. walizki dydaktycznej wyjaśnił uczestnikom, jak rozpoznawać  poszczególne substancje odurzające, psychotropowe oraz środki zastępcze; jakie mogą być objawy po zażyciu narkotyków oraz skutki ich używania. Pokazał też, jakie przedmioty mogą służyć do zażywania i przechowywania niedozwolonych substancji. 
 

Cykl warsztatów jest organizowany w ramach porozumienia o współpracy zawartego w listopadzie 2016 roku między Sądem Okręgowym a Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Celem porozumienia jest wsparcie szkół w obszarze edukacji prawnej i obywatelskiej uczniów. Wspólne działania obejmują m.in. organizację zajęć dla uczniów w Sądzie Okręgowym w Łodzi (w tym debat uczniowskich dla klas licealnych, obserwacji przebiegu procesów sądowych, udziału w rozprawach symulowanych, których scenariusz może być dostosowany do potrzeb szkoły); cykliczne spotkania sędziów, kuratorów, mediatorów z młodzieżą w sądzie; spotkania z uczniami w szkole poświęcone tematyce zasugerowanej przez nauczycieli; warsztaty z mediacji rówieśniczej z udziałem sędziów i mediatorów doświadczonych w pracy z młodzieżą; utworzenie zespołu komunikacji tj. organu konsultacyjnego przy tworzeniu materiałów dla szkół, złożonego z sędziów i metodyków z ŁCDNiKP.

Za pomoc w przygotowaniu warsztatów dla nauczycieli Sąd Okręgowy w Łodzi dziękuje Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi.

Pliki do pobrania

Galeria