V Wydział Karny Odwoławczy

Przewodniczący:

Z-ca Przew.:

Kierownik Sekcji Zażaleniowej:

Sędziowie:


del. z SR dla Łodzi - Śródmieścia:

del. z SR w Skierniewicach:


SSO Piotr Cięciwa - del. do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: V Wydział Karny Odwoławczy