Uczniowie na symulacji rozprawy w Sądzie Okręgowym w Łodzi

2017-05-30

Ponad siedemdziesięciu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Łodzi, Ksawerowa i Wiączynia Dolnego wzięli udział w symulowanej rozprawie, która odbyła się 29 maja 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi.  
 
Obserwowali inscenizację procesu, w którym przed sądem odpowiadał 17-letni Wiktor, uczeń pierwszej klasy liceum. Oskarżono go o rozbój na koledze, któremu przemocą zabrał wart prawie 3 tys. zł telefon. Uczniowie ze Szkół Podstawowych nr 1 i 172 w Łodzi oraz gimnazjów w Ksawerowie i Wiączyniu Dolnym wysłuchali jego wyjaśnień oraz zeznań pokrzywdzonego i świadka. W głosach stron prokurator domagał się wymierzenia kary 2 lat pozbawienia wolności, a obrońca i oskarżony wnioskowali o uniewinnienie. W naradzie na wyrokiem uczestniczyli też uczniowie: bardzo uważanie przeanalizowali przedstawione podczas rozprawy dowody, dyskutowali o treści wyjaśnień i zeznań, zwracając uwag na wszelkie nieścisłości i oceniając ich wiarygodność. Co do kary zdania były podzielone: jedni uczniowie optowali za bezwzględnym pozbawieniem wolności, inni opowiedzieli się za karą wiążącą się z pracami społecznymi i naprawieniem szkody. 
 
Ostatecznie sąd wymierzył Wiktorowi karę 1 roku ograniczenia wolności z obowiązkiem pracy na cele społecznie użyteczne w wymiarze 30 godzin w miesiącu. Oskarżony został oddany pod dozór kuratora, ma też zwrócić koledze zrabowany telefon.  
 
- Prawo karne nakazuje przede wszystkim oddziaływanie wychowawcze wobec sprawców młodocianych  i  dlatego sąd  zastosował nadzwyczajne złagodzenie kary wymierzając karę ograniczenia wolności – uzasadniał wyrok SSO Paweł Urbaniak.
 
W składzie orzekającym inscenizowanej rozprawy znaleźli się też SSO Katarzyna Kamińska – Krawczyk i SSO Paweł Sydor. Oskarżycielem była Marta Stachowiak – Klimaszewska z Prokuratury Rejonowej Łódź Polesie, a obrońcą - mecenas Katarzyna Fulko. W role oskarżonego, pokrzywdzonego, świadka i protokolanta wcielili się: Mateusz Korzeniowski (aplikant kuratorski Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa), Agata Sołtys (XI Wydział Wizytacyjny Sądu Okręgowego w Łodzi) oraz Michał Karasiński i Magdalena Wodras (IV Wydział Karny Sądu Okręgowego w Łodzi). 
 
Oprócz udziału w symulacji rozprawy uczniowie spotkali się z mł. asp. Jakubem Wilczkiem z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, który mówił m.in. o zakresie odpowiedzialności karnej małoletnich i konsekwencjach za stosowanie wobec innych różnych form przemocy, także w Internecie. 
 
SSO Paweł Sydor, koordynator ds. mediacji karnej i rówieśniczej, przybliżył uczniom zasady mediacji jako formy pozasądowego rozstrzygania sporów.  
 
Funkcjonariusze Sekcji I Wydziału Konwojowego KWP doprowadzili oskarżonego na inscenizowana rozprawę, a potem pokazali uczniom pomieszczenia sądowego aresztu dla osób konwojowanych i opowiedzieli o swojej pracy. 
 
Za pomoc w przygotowaniu symulacji i spotkania z uczniami Sąd Okręgowy dziękuje: Kuratorowi Okręgowemu przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, Prokuraturze Rejonowej Łódź Polesie, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi i Okręgowej Radzie Adwokackiej. 
 
Kolejne symulacje rozprawy w Sądzie Okręgowym w Łodzi odbędą się 29 września i 19 października 2017 roku. 

Pliki do pobrania

Galeria