Uczniowie na symulacji rozprawy w Sądzie Okręgowym w Łodzi

Pierwsza w roku szkolnym 2017/2018 symulacja rozprawy dla uczniów odbyła się 29 września 2017 roku w zabytkowej sali numer jeden łódzkiego Sądu Okręgowego. Uczestniczyli w niej trzecioklasiści ze szkół podstawowych w Łodzi i Ksawerowa.

Obserwowali inscenizację procesu, w którym przed sądem odpowiadała 17-letnia Zuzanna, uczennica drugiej klasy liceum. Oskarżono ja o to, że w czasie przerwy pod nieuwagę nauczycielki ukradła jej smartfon z prywatnymi zdjęcia i wynikami klasówek. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 116, Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła” i Szkoły Podstawowej w Ksawerowie wysłuchali wyjaśnień Zuzanny oraz zeznań okradzionej nauczycielki. Po głosach stron trzecioklsiści uczestniczyli w naradzie nad wyrokiem. Razem z sędziami zastanawiali się, co jest istotą przestępstwa kradzieży. Co do kary zdania uczniów były podzielone: jedni optowali – zgodnie z żądaniem prokuratora - za rokiem pozbawieniem wolności, inni opowiedzieli się za karą wiążącą się z pracami społecznymi i naprawieniem szkody. Ostatecznie sąd wymierzył Zuzannie karę 1 roku ograniczenia wolności z obowiązkiem pracy na cele społecznie użyteczne w wymiarze 40 godzin w miesiącu.

W składzie orzekającym inscenizowanej rozprawy znaleźli się SSO Paweł Sydor, SSO Przemysław Zabłocki i Ewa Woźniak. Oskarżycielem była Monika Fidos z Prokuratury Rejonowej Łódź Polesie, a obrońcą - mecenas Małgorzata Tatucha. W role oskarżonej, pokrzywdzonej i protokolanta wcielili się: Aleksandra Borkowska-Skrobek, Hanna Nowacka i Małgorzata Śliwińska (XVIII Wydział Karny Sądu Okręgowego w Łodzi).

Oprócz udziału w symulacji rozprawy uczniowie spotkali się z asp. sztabowym Konradem Wojciechowskim z Policyjnej Izby Dziecka Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Funkcjonariusze Sekcji I Wydziału Konwojowego KWP pokazali uczniom pomieszczenia sądowego aresztu dla osób konwojowanych, radiowozy do transportu osadzonych i opowiedzieli o swojej pracy.

Za pomoc w przygotowaniu symulacji i spotkania z uczniami Sąd Okręgowy dziękuje: Okręgowej Radzie Adwokackiej, Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, Prokuraturze Rejonowej Łódź-Polesie i Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Pliki do pobrania

Galeria

Rejestr zmian dla: Uczniowie na symulacji rozprawy w Sądzie Okręgowym w Łodzi