Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26.01.2018

Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi w dniu 26 stycznia 2018 roku podjęło kolejne cztery uchwały, w związku z aktualnymi zmianami w systemie wymiaru sprawiedliwości.

Uchwale nr 1 sędziowie SO w Łodzi odnieśli się do opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości informacji dotyczącej oceny pracy Sądu Okręgowego w Łodzi oraz trybu i przyczyn odwołania prezesa sądu.

W tej sprawie głosowało 58 sędziów, wszyscy byli za.

Uchwała nr 2  dotyczyła konstytucyjnej zasady odrębności władzy sądowniczej od władzy wykonawczej i ustawodawczej oraz poruszała kwestie związane z etyką sędziowską.

W sprawie Uchwały nr 2 głosowało 58 sędziów: 55 była za, 1 przeciw, 2 wstrzymało się.

Uchwałą nr 3  zobowiązano Prezesa Sądu Okręgowego w  Łodzi m.in. do opublikowania treści podjętych uchwał na stronie internetowej sądu.

W tej sprawie głosowało 59 sędziów: 56 za, 1 przeciw ,  2 wstrzymało się.

Uchwale nr 4 sędziowie Sądu Okręgowego w Łodzi wyrazili podziękowanie dla Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi oraz zaapelowali o refleksję dotyczącą obejmowania funkcji po odwołanych prezesach.

Nad Uchwałą nr 4 głosowało 58 sędziów: 36 było za, 9 przeciw, 13 wstrzymało się.

Pełna treść Uchwał Zebrania Sędziów Sadu Okręgowego w Łodzi z dnia 26 stycznia 2018 roku

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26.01.2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-30
Publikacja w dniu:
2018-01-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-30
Publikacja w dniu:
2018-01-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-30
Publikacja w dniu:
2018-01-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-30
Publikacja w dniu:
2018-01-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-30
Publikacja w dniu:
2018-01-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Okręgowy Rzecznik Prasowy
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-30
Publikacja w dniu:
2018-01-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-30
Publikacja w dniu:
2018-01-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-30
Publikacja w dniu:
2018-01-30
Opis zmiany:
b/d