Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi

Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi w dniu 15 stycznia 2018 roku podjęło cztery uchwały, w związku z aktualnymi zmianami w systemie wymiaru sprawiedliwości oraz toczącą się publiczną dyskusją na temat sądownictwa.

W Uchwale nr 1 sędziowie SO w Łodzi zaapelowali do wszystkich sędziów orzekających zarówno w Sądzie Okręgowym w Łodzi, jak i w sądach rejonowych leżących na terenie właściwości SO w Łodzi o powstrzymanie się od kandydowania do Krajowej Rady Sądownictwa w trybie przewidzianym nową ustawą oraz o niepodpisywanie list poparcia dla kandydatów do tego organu.

W sprawie Uchwały nr 1 głosowało 68 sędziów: 66 była za, 2 wstrzymało się od głosu.

Uchwała nr 2 jest wyrazem poparcia dla postulatów płacowych pracowników sądów. W tej sprawie głosowało 69 sędziów: 68 było za, 1 przeciw.

W Uchwale nr 3 sędziowie Sądu Okręgowego w Łodzi wyrazili wsparcie dla sędziów sądów, w których doszło do nieuzasadnionej wymiany prezesów w trakcie kadencji; zaprotestowali przeciwko sprzecznemu z Konstytucją RP usuwaniu sędziów ze stanowisk poprzez przymusowe przenoszenie ich w stan spoczynku oraz wyrazili ubolewanie wobec powtarzanych od dwóch lat w mediach publicznych oraz przez przedstawicieli partii rządzącej i rządu Rzeczpospolitej Polskiej pomówień wobec wymiaru sprawiedliwości. W uchwale tej zwrócili się też do całego środowiska sędziowskiego o jedność i solidarność w trudnych czasach próby.

Nad Uchwałą nr 3 głosowało 69 sędziów: 67 było za, 2 wstrzymało się.

Uchwałą nr 4 sędziowie SO w Łodzi zobowiązali Prezesa Sądu Okręgowego w  Łodzi m.in. do opublikowania treści podjętych uchwał na stronie internetowej sądu.

W tej sprawie głosowało 69 sędziów: 65 za, 4 wstrzymało się.

Pełna treść Uchwał Zebrania Sędziów Sadu Okręgowego w Łodzi z dnia 15 stycznia 2018 roku 

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2018-01-16
Publikacja w dniu:
2018-01-16
Opis zmiany:
Opublikowanie treści Uchwał Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi