Tydzień Mediacji 2018 w łódzkim Sądzie Okręgowym

2018-09-14

Sąd Okręgowy w Łodzi włączył się w obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji. W ramach tych obchodów odbędzie się Konferencja nt. „Dogmatyczno–prawne aspekty mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów – teoria i praktyka”, na którą Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi zaprosił przedstawicieli różnych środowisk w tym: sędziów, kuratorów, funkcjonariuszy Służby Więziennej, przedstawicieli Policji, prokuratury oraz mediatorów.

Konferencja – organizowana przy współpracy SSO Pawła Sydora, koordynatora ds. mediacji w sprawach karnych, SSO Pawła Filipiaka – koordynatora ds. mediacji w sprawach cywilnych oraz zastępcy kuratora okręgowego dla dorosłych Grażyny Rybickiej – jest podsumowaniem działań, które mają na celu upowszechnianie mediacji oraz ukazanie zalet stosowania mediacji we wszystkich rodzajach spraw, realizowanych przez Sąd Okręgowy w Łodzi w ciągu całego roku.

W obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji w Sądzie Okręgowym w Łodzi włączyło się także Biuro Kuratora Okręgowego. Kurator okręgowy zaprosił zawodowych kuratorów sądowych okręgu łódzkiego do udziału w spotkaniu z mediatorami Stowarzyszenia Mediatorów PACTUS w ramach realizacji projektu „Mediacja jako kompetencja obywatelska”. Celem zorganizowanych zajęć metodycznych będzie przekazanie kuratorom zawodowym wiedzy, jak można wykorzystać mediację w rozwiązywaniu trudnych sporów w społecznościach lokalnych, a także w jaki sposób mediacja może wspomagać pracę kuratorów sądowych na rzecz dialogu obywatelskiego.
 
Mediatorzy ze Stowarzyszenia Mediatorów PACTUS oraz kuratorzy zawodowi będący mediatorami poprowadzą też warsztaty z mediacji rówieśniczej dla podopiecznych ośrodków kuratorskich przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.
 
Dodatkowo 18 października 2018 roku w godz. 10.00-13.00 przy stanowiskach Biura Obsługi Interesantów (w budynku SO w Łodzi przyul. Narutowicza 64) dyżurowac będzie mediator Agata Jóźwiak-Grudziecka.
 

Lista wydarzeń związanych obchodami Tygodnia Mediacji 2018 w Sądzie Okręgowym w Łodzi

Rejestr zmian dla: Tydzień Mediacji 2018 w łódzkim Sądzie Okręgowym

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2018-10-16
Publikacja w dniu:
2018-10-16
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2018-10-09
Publikacja w dniu:
2018-10-09
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2018-09-14
Publikacja w dniu:
2018-09-14
Opis zmiany:
Publikacja informacji