Symulacja rozprawy karnej dla uczniów szkół podstawowych

Prawie stu uczniów z dwóch szkół podstawowych obserwowało symulację procesu karnego, którą w dniu 19 stycznia 2018 roku zorganizowali sędziowie i pracownicy łódzkiego Sądu Okręgowego. 
 
Tematem inscenizowanej rozprawy była cyberprzemoc i jej konsekwencje. Przed sądem stanął osiemnastoletni uczeń, któremu prokurator zarzucił, że poprzez  uporczywe nękanie SMS-ami i wpisami w internecie, doprowadził koleżankę do targnięcia się na własne życie. 
 
W naradzie nad orzeczeniem uczestniczyli też widzowie – szósto- i siódmoklasiści ze Szkół Podstawowych w Różycy i nr 65 w Łodzi. W wyroku sąd uznał nastolatka za winnego i wymierzył mu  karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania dozorowanej, nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin miesięcznie. 
 
W składzie orzekającym inscenizowanej rozprawy znaleźli się sędziowie Sądu Okręgowego w Łodzi: Elżbieta Jaworska, Paweł Filipiak oraz Paweł Sydor. Oskarżycielem była Marta Kosmalska z Prokuratury Rejonowej Łódź Śródmieścia, a obrońcą - mecenas Anna Mrożewska. W role oskarżonej, pokrzywdzonej i protokolanta wcielili się: Daniel Henczel (XVIII Wydział Karny), Ewa Borysewicz (IV Wydział Karny) i Aleksandra Borkowska-Skrobek (XVIII Wydział Karny).  
 
Z uczniami spotkał się też mł. asp. Jakub Wilczek z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, który wyjaśnił m.in. czym jest wykroczenie i przestępstwo oraz jaki jest zakres odpowiedzialności małoletnich.
 
Na zakończenie spotkania funkcjonariusze Sekcji I Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji pokazali uczniom pomieszczenia sądowego aresztu.
 
Za pomoc w przygotowaniu symulacji i spotkania z uczniami Sąd Okręgowy dziękuje: Prokuraturze Rejonowej Łódź Śródmieście, Okręgowej Radzie Adwokackiej, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi i Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi. 

Pliki do pobrania

Galeria