Spotkanie z osadzonymi Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi

W dniu 15 maja 2018 r. przedstawiciele Sądu Okręgowego w Łodzi, po raz kolejny spotkali się z osadzonymi Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi w celu upowszechniania wśród skazanych idei mediacji jako metody polubownego rozwiązywania sporów.

SSO Paweł Sydor – koordynator ds. mediacji w sprawach karnych i mediacji rówieśniczej przy Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz Grażyna Rybicka z-ca Kuratora Okręgowego dla dorosłych przedstawili osadzonym zakładu karnego zasady mediacji jako alternatywnej, pozasądowej metody rozwiązywania sporów oraz odpowiadali na pytania osadzonych.

Mediacja służy załagodzeniu lub wygaszeniu konfliktu istniejącego między stronami, co jest tym łatwiejsze do osiągnięcia, że osoby dotychczas pozostające w konflikcie są równouprawnionymi partnerami w rozmowie, w poszukiwaniu rozwiązania dzielącego ich sporu. W sprawach karnych, pozytywnymi aspektami w procesie mediacji jest wypracowanie przez strony przy udziale mediatora satysfakcjonującej ugody mającej na celu uzyskanie szybkiego naprawienia szkody i zadośćuczynienia dla pokrzywdzonego za doznaną krzywdę od sprawcy przestępstwa.

Pliki do pobrania

Galeria