Spotkanie z funkcjonariuszami Zakładu Karnego nr 1 w Łodzi

2017-06-05

W ramach kontynuacji zaplanowanych na ten rok działań, mających na celu upowszechnianie idei mediacji jako metody polubownego rozwiązywania sporów, przedstawiciele Sądu Okręgowego w Łodzi w dniu 2 czerwca 2017 roku wzięli udział w nadzwyczajnej odprawie kadry Zakładu Karnego nr 1 w Łodzi.
 
SSO Paweł Sydor - koordynator ds. mediacji w sprawach karnych i mediacji rówieśniczej, Grażyna Rybicka - zastępca Kuratora Okręgowego dla dorosłych oraz Renata Brzostowska –mediator, kurator Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia, przekazali funkcjonariuszom wyczerpujące informacje o współczesnych metodach pojednawczego działania jako sposobu rozwiązywania sporów, będących szansą dla tych, którzy nie potrafią znaleźć rozwiązania konfliktu bez udziału osób trzecich. Dają one też możliwość stronom pozostającym w sporze, na znaczną aktywność w kształtowaniu postępowania oraz przywrócenie naruszonego ładu. Mediacja może być najlepszą drogą zadośćuczynienia złu, które zostało wyrządzone pokrzywdzonemu, w sposób zgodny z jego oczekiwaniami, a zarazem akceptowalny przez sprawcę. Skazani w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności często zmagają się z problemami rodzinnymi, które również mogą być rozwiązywane w sposób polubowny, dzięki mediacjom. Nabytą wiedzę funkcjonariusze Służby Więziennej będą mogli wykorzystać w trakcie wykonywania codziennych obowiązków służbowych, do uświadamiania osadzonych o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów.
 
Zdjęcia: por. Piotr Sokołowski

Pliki do pobrania

Galeria