Samodzielne stanowiska

SAMODZIELNE STANOWISKA DO SPRAW OBRONNYCH

  • realizowanie zadań prezesa sądu w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw

90-921 Łódź
Pl. Dąbrowskiego 5
tel.: 42 67-78-915

SAMODZIELNA SEKCJA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

  • realizowanie zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych i innych ustaw
  • Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych;
  • Kancelaria Tajna.

90-921 Łódź
Pl. Dąbrowskiego 5
tel.: 42 67-78-915

SAMODZIELNA SEKCJA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  • realizowanie zadań związanych z udzieleniem zamówień publicznych przez Sąd Okręgowy w Łodzi zgodnie z przepisami Ustawy prawo zamówień publicznych oraz uregulowaniami wewnętrznymi Sądu Okręgowego w Łodzi

90-921 Łódź
Pl. Dąbrowskiego 5
sekretariat: tel.: 42 67-78-938, fax: 42 21-26-091
e-mail: zamowienia@lodz.so.gov.pl

INSPEKTOR DO SPRAW BHP I OCHRONY P. POŻ.

90-921 Łódź
Pl. Dąbrowskiego 5
tel.: 42 67-78-852, fax: 42 67-78-860

Rejestr zmian dla: Samodzielne stanowiska

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Gębarowski
Dokument z dnia:
2018-09-25
Publikacja w dniu:
2018-09-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Krzysztof Gębarowski
Dokument z dnia:
2018-09-25
Publikacja w dniu:
2018-09-25
Opis zmiany:
Aktualizacja numeru FAX