Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi

Wojewoda Łódzki zarządzeniem Nr 15/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku powołał Radę Terenową do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi dla obszaru właściwości Sądów Okręgowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu. Na Przewodniczącego Rady Terenowej został wyznaczony SSO Michał Błoński Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi.

Przewodniczący Rady Terenowej zaprosił do składu Rady przedstawicieli wyznaczonych przez podmioty opisane w § 4a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym z dnia 21 sierpnia 1998 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 723). 

 

Skład Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi

powołanej zarządzeniem Nr 15/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 stycznia 2019 roku 
dla obszaru właściwości Sądów Okręgowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu 
na kadencję 2019 - 2023
– stan na 21 maja 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Terenowej: 
SSO Michał Błoński – Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi

Wiceprzewodniczący: 
SSO Leszek Steć

SSO Sylwester Olejniczak

Sekretarz: 
Grażyna Rybicka – z-ca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Łodzi

 

Członkowie Prezydium Rady Terenowej:

Beata Sowińska – główny specjalista w Oddziale Wsparcia i Integracji w Wydziale Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW w Łodzi, przedstawiciel Wojewody Łódzkiego

Anna Mroczek – Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

mjr Dagmara Juchner – specjalista do spraw penitencjarnych w OISW w Łodzi, przedstawiciel Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi

Katarzyna Dalkiewicz – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, przedstawiciel Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

Marzena Depińska – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Sieradzu, przedstawiciel Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu

 

Członkowie Rady Terenowej:

 1. Katarzyna Klimczak – prokurator Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie delegowana do Prokuratury Okręgowej w Łodzi, przedstawiciel Prokuratora Okręgowego w Łodzi
 2. Piotr Cegiełka – prokurator Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej, przedstawiciel Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim
 3. Włodzimierz Klimaszewski – prokurator Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, przedstawiciel Prokuratora Okręgowego w Sieradzu
 4. Mariusz Kubat – doradca zawodowy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi, przedstawiciel Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
 5. Michał Andrzejczak – wizytator w Wydziale Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Łodzi, przedstawiciel Łódzkiego Kuratora Oświaty
 6. Olga Gawrysiak – kierownik Oddziału ds. Rynku Pracy w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Departament Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, przedstawiciel Prezydenta Miasta Łodzi
 7. mł. insp. Włodzimierz Sokołowski – Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Łodzi, przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
 8. kpt. Jakub Białkowski – z-ca Dyrektora AŚ w Łodzi, przedstawiciel Dyrektora Aresztu Śledczego w Łodzi
 9. mjr Krystian Sobczak – z-ca Dyrektora AŚ w Piotrkowie Trybunalskim, przedstawiciel Dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim
 10. kpt. Przemysław Stanowski – z-ca Dyrektora ZK Nr 1 w Łodzi, przedstawiciel Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi
 11. kpt. Sylwia Kowalska – z-ca Dyrektora ZK Nr 2 w Łodzi, przedstawiciel Dyrektora Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi
 12. ppłk Jolanta Nadaj – z-ca Dyrektora ZK w Sieradzu, przedstawiciel Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu
 13. mjr Małgorzata Banasiak – z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie, przedstawiciel Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie
 14. mjr Piotr Stefański – z-ca Dyrektora ZK w Łowiczu, przedstawiciel Dyrektora Zakładu Karnego w Łowiczu
 15. Monika Iwaszko – radca prawny, przedstawiciel Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi

 

Plan działania rady terenowej

Regulamin rady terenowej

Odnośnik do strony Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Artykuły

 • Inauguracyjne posiedzenie rady terenowej

  15-05-2019

  W dniu 10 maja 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Łodzi odbyło się inauguracyjne posiedzenie  Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, która została powołana zarządzeniem Nr 15/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 stycznia 2019 r. dla obszaru właściwości Sądów Okręgowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu na czteroletnią kadencję (2019 – 2023).

  Czytajwięcejo:
 • Kolejny etap szkoleń „Bezpieczni w służbie i w pracy”

  W dniu 11 maja 2018 r. w Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi rozpoczął się kolejny etap szkoleń „Bezpieczni w służbie i w pracy”, w którym udział biorą kuratorzy zawodowi okręgu łódzkiego wykonujący orzeczenia w sprawach karnych.

  Czytajwięcejo:
 • Posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym województwa łódzkiego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi w dniu 22 marca 2018 roku

  Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym województwa łódzkiego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, w dniu 3 kwietnia 2018 r. kończy kadencję, na którą została powołana zarządzeniem Nr 92/2014 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 kwietnia 2014 roku dla obszaru właściwości Sądów Okręgowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu.

  Czytajwięcejo:
 • Udział społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń sądu

  15-03-2018

  Obowiązujące przepisy prawa karnego dają możliwości uczestnictwa społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń karnych. Stowarzyszenia, fundacje, organizacje oraz instytucje, których celem działania jest pomoc w społecznej readaptacji skazanych, a także kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby godne zaufania mogą uczestniczyć w społecznej kontroli nad wykonywaniem kar, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, zapobiegawczych oraz przepadku. W/w podmioty mogą podejmować działania w zakresie zapobiegania przestępczości i readaptacji w celu zwiększenia efektywności działania organów państwowych oraz wzmacniania praworządnego działania tych organów.

  Czytajwięcejo:
 • Kuratorzy, pracownicy socjalni oraz funkcjonariusze Policji skuteczniejsi razem

  W dniach 12 – 15 grudnia 2017 r. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim, kuratorzy zawodowi dla dorosłych okręgu łódzkiego, piotrkowskiego i sieradzkiego, pracownicy socjalni oraz funkcjonariusze Policji brali udział w szkoleniu „Przeciwdziałanie przemocy oraz profilaktyka uzależnień w kontekście współpracy służb w zakresie pomocy skazanym w ich społecznej readaptacji”. 

  Czytajwięcejo:
 • Posiedzenie Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi

  Podsumowanie realizacji działań Rady Terenowej w roku  2017 oraz plan na rok 2018 to główne tematy posiedzenia Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym w Łodzi.

  Czytajwięcejo:
 • Pomoc skazanym w społecznej readaptacji

  Spotkanie kuratorów, przedstawiciela Służby Więziennej oraz pracowników Urzędu Miasta Łodzi zorganizowane w dniu 5 września 2017 roku przez Prezydium Rady Terenowej, to kontynuacja działań Rady oraz realizacja założeń kwietniowej konferencji „Skuteczni Razem” dotyczących poszerzania współpracy między instytucjami. 

  Czytajwięcejo:
 • Konferencja „Skuteczni razem”

  Niemal dwustu gości uczestniczyło w konferencji pn. „Skuteczni razem – interdyscyplinarna współpraca służb w readaptacji społecznej skazanych”, która odbyła się w łódzkim Sądzie Okręgowym 28 kwietnia 2017 roku. Konferencja była podsumowaniem trzyletniej działalności Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. 

  Czytajwięcejo:
 • Konferencja „Skuteczni razem – interdyscyplinarna współpraca służb w readaptacji społecznej skazanych”

  13-04-2017

  W dniu 28 kwietnia 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi odbędzie się konferencja „Skuteczni razem – interdyscyplinarna współpraca służb w readaptacji społecznej skazanych”. Organizatorem konferencji jest  Rada Terenowa ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi dla Sądów Okręgowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu.

  Czytajwięcejo:
 • Rada Terenowa w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Tryb.

  Szesnastego grudnia 2016 roku w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. Rada gościła SSO Roberta Świeckiego, wicerezesa Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Sekretarz Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dr. Sławomira Stasiorowskiego.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2019-07-01
Publikacja w dniu:
2019-07-01
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2018-10-01
Publikacja w dniu:
2018-10-01
Opis zmiany:
aktualizacja struktury graficznej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-28
Publikacja w dniu:
2018-06-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-28
Publikacja w dniu:
2018-06-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-28
Publikacja w dniu:
2018-06-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2018-04-13
Publikacja w dniu:
2018-04-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2018-04-13
Publikacja w dniu:
2018-04-13
Opis zmiany:
aktualizacja inf.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-27
Publikacja w dniu:
2018-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-27
Publikacja w dniu:
2018-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-27
Publikacja w dniu:
2018-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-27
Publikacja w dniu:
2018-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Agencja IArt
Dokument z dnia:
2016-12-16
Publikacja w dniu:
2016-12-16
Opis zmiany:
b/d