Punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych

Punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych utworzono na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 2018 r. (Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2018 roku, poz. 120)
 
Punkt kontaktowy ESS w sprawach cywilnych i handlowych przy Sądzie Okręgowym w Łodzi obejmuje obszar właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi.
 
Zgodnie z § 148c. ust. 1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 29 grudnia 2017 r., poz. 2481) do zadań punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych należy ułatwianie współpracy sądowej w tych sprawach między sądami powszechnymi a właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ułatwianie faktycznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości przez upowszechnianie informacji na temat funkcjonowania aktów prawnych Unii Europejskiej i międzynarodowych instrumentów dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

Dane kontaktowe

Agata Sołtys
XI Wydział Wizytacyjny Sądu Okręgowego w Łodzi
 
 
42 677 87 99
 

Rejestr zmian dla: Punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2018-03-07
Publikacja w dniu:
2018-03-07
Opis zmiany:
Wprowadzenie informacji o punkcie kontaktowym ESS
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-01
Publikacja w dniu:
2018-03-01
Opis zmiany:
b/d