Postanowienie w sprawie przeciwko byłemu asesorowi komorniczemu i innym osobom

2017-09-26

Na posiedzeniu organizacyjnym w dniu 26 września 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia postanowił przedstawić akta sprawy Michała K. i innych oskarżonych Sądowi Najwyższemu celem rozważenia możliwości przekazania jej do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu. 
 
Sąd przychylił się do argumentów oskarżyciela posiłkowego i uznał, że za takim przekazaniem przemawia dobro wymiaru sprawiedliwości. Aktem oskarżenia w sprawie IV K 645/17 objęte są czyny związane z nadużyciem uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, byłego asesora komorniczego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia.
 
W ocenie sądu, pozostawienie tej sprawy we właściwym miejscowo sądzie nie sprzyjałoby budowaniu autorytetu wymiaru sprawiedliwości, a wręcz przeciwnie – narażałoby go na bezpodstawne podejrzenia co do niemożności sprawiedliwego i zgodnego z literą prawa osądzenia sprawy. Tym samym sąd uznał za konieczne zwrócenie się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozważenie możliwości przekazania sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na potrzebę wyeliminowania w społecznym odbiorze wątpliwości co do obiektywizmu i bezstronności orzekania.
 
Prokuratura Okręgowa w Płocku skierowała akt oskarżenia przeciwko Michałowi K. i innym do Sądu Rejonowego w Mławie. Na wniosek mławskiego sądu, Sąd Okręgowy w Płocku przekazał sprawę do rozpoznania SR dla Łodzi-Śródmieścia w oparciu o art. 36 k.p.k. tj. ze względu na to, że większość osób, które należałoby wezwać na rozprawę zamieszkuje blisko SR dla Łodzi-Śródmieścia, a z dala od Sądu Rejonowego w Mławie.
 
SSO Monika Pawłowska-Radzimierska
Rzecznik prasowy ds. cywilnych
Sądu Okręgowego w Łodzi

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: Postanowienie w sprawie przeciwko byłemu asesorowi komorniczemu i innym osobom