Posiedzenie Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi

Podsumowanie realizacji działań Rady Terenowej w roku  2017 oraz plan na rok 2018 to główne tematy posiedzenia Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym w Łodzi.

W dniu 24 listopada 2017 roku, w siedzibie Sądu Okręgowego w Łodzi, odbyło się posiedzenie Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym działającej przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. Z uwagi na zmiany kadrowe w instytucjach, których przedstawiciele wchodzą w skład Rady, jej Przewodniczący SSO Krzysztof Kacprzak – Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi wręczył nowe powołania - aktualny skład rady tutaj.

W trakcie spotkania sekretarz Rady Terenowej Grażyna Rybicka, z-ca Kuratora Okręgowego SO w Łodzi, przedstawiła informację na temat działań podejmowanych przez Radę w 2017 roku, Pani Kamila Dutkiewicz reprezentująca w Radzie Dyrektora RCPS w Łodzi przekazała informacje dotyczące możliwości kontynuacji szkoleń dla kuratorów, a Pan Mariusz Kubat reprezentujący w Radzie Dyrektora WUP poinformował o możliwościach współpracy kuratorów z urzędami pracy. Zwrócono uwagę na pozytywne efekty Konferencji „Skuteczni razem. Interdyscyplinarna współpraca służb”, która odbyła się w kwietniu tego roku, a jej organizatorem była Rada Terenowa. Uściśleniem współpracy z zespołami kuratorskimi w ramach działań readaptacyjnych dot. skazanych oraz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem zainteresowały się organizacje pozarządowe – Fundacja Uwolnienie, Subvenio, Stowarzyszenie  Centrum Pomocy Panaceum w Radomsku oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. W ramach poszerzania współpracy z instytucjami kuratorzy sądowi spotkali się na terenie Sądu Okręgowego w Łodzi, z urzędnikami Biura d.s. Rewitalizacji UMŁ (Gospodarze Obszarów, Latarnicy Miejscy) oraz Kierownikiem Wydziału Zarządu Lokali Miejskich przy UMŁ. Na skutek działań Rady oraz coraz lepiej układającej się współpracy służb i instytucji, zorganizowane zostały szkolenia interdyscyplinarne podnoszące m.in. kompetencje interpersonalne przedstawicieli służb, instytucji i organizacji, które zajmują się działaniami na rzecz pomocy skazanym w ich readaptacji społecznej. Podczas posiedzenia wielokrotnie podkreślano bardzo dobrze układającą się współpracę z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Okręgowym Inspektoratem SW w Łodzi.

Na rok 2018 planowane jest zaproszenie organizacji pozarządowych działających na terenie województwa łódzkiego, których celem działania jest uczestnictwo w wykonywaniu orzeczeń oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych.

 

Rada Terenowa działa w oparciu o Zarządzenie Nr 92/2014 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 kwietnia 2014 roku.

Pliki do pobrania

Galeria

Rejestr zmian dla: Posiedzenie Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi