Posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym województwa łódzkiego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi w dniu 22 marca 2018 roku

Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym województwa łódzkiego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, w dniu 3 kwietnia 2018 r. kończy kadencję, na którą została powołana zarządzeniem Nr 92/2014 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 kwietnia 2014 roku dla obszaru właściwości Sądów Okręgowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu.

W dniu 22 marca 2018 r. w Sądzie Okręgowym w Łodzi odbyło się ostatnie posiedzenie rady terenowej województwa łódzkiego, które miało na celu podsumowanie działalności rady. W imieniu Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau głos zabrał Piotr Cieplucha Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, który podziękował członkom rady za dotychczasową pracę oraz zwrócił uwagę na konieczność pomagania drugiemu człowiekowi w celu przywrócenia go społeczeństwu. Wiceprzewodniczący rady SSO Leszek Steć przedstawił działania zrealizowane przez radę w latach 2014 – 2018 oraz poinformował, że z działalnością Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym województwa łódzkiego można zapoznać się w artykule, który ukazał się w kwartalniku Probacja Nr 1/2017 https://www.ms.gov.pl/pl/probacja/2017/

W posiedzeniu oprócz członków rady wzięli udział: SSO Krzysztof Kacprzak – były przewodniczący rady, SSO (w stanie spoczynku) Sylwester Olejniczak  – były wiceprzewodniczący rady, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Włodzimierz Głuch, jego poprzednik płk (w stanie spoczynku) Jacek Lenart oraz kuratorzy okręgowi.

Rada terenowa podejmowała szereg działań mających na celu podniesienie świadomości prawnej społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych w zakresie możliwości uczestniczenia w wykonywaniu orzeczeń karnych, wypracowanie dobrych praktyk dotyczących współpracy pomiędzy instytucjami, zwiększenie liczby podmiotów, w których skazani mogliby wykonywać nieodpłatną kontrolowaną pracę społeczną, integrację działań instytucji wchodzących w skład rady oraz stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, których celem jest pomoc skazanym w ich społecznej readaptacji.

W celu realizacji powyższych zadań organizowano szereg spotkań, na które zapraszani byli przedstawiciele różnych instytucji. Członkowie rady terenowej brali udział w seminariach,  konferencjach oraz cyklu spotkań, które odbywały się na terenie jednostek penitencjarnych z terenu województwa łódzkiego. Jednym z efektów działań rady terenowej było przeszkolenie kuratorów z województwa łódzkiego w zakresie pracy ze sprawcą przemocy, w zakresie pracy interdyscyplinarnej oraz pracy z podopiecznym agresywnym.

Pliki do pobrania

Galeria

Rejestr zmian dla: Posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym województwa łódzkiego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi w dniu 22 marca 2018 roku