Porozumienie w sprawie edukacji prawnej

2019-03-27

Sąd Okręgowy w Łodzi i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego będą współtworzyć program edukacyjny, którego celem jest wsparcie szkół w obszarze edukacji prawnej i obywatelskiej. Porozumienie w tej sprawie podpisano 27 marca 2019 roku. 
 
Porozumienie sygnowali dyrektor ŁCDNiKP Janusz Moos i prezes SO w Łodzi Michał Błoński. Wspólne działania obejmują organizację warsztatów dla nauczycieli, zajęć dla uczniów w Sądzie Okręgowym w Łodzi, w tym debat uczniowskich oraz obserwacji przebiegu procesów sądowych. 
 
W porozumieniu Sąd Okręgowy w Łodzi zobowiązuje się do: zapewnienia udziału specjalistów, którzy przeprowadzą warsztaty metodyczne dla nauczycieli; udostępniania sal na potrzeby debat uczniowskich i warsztatów metodycznych dla nauczycieli; a także koordynowania działań związanych z udziałem uczniów w procesach sądowych i wizytach edukacyjnych w sądzie.
 
Zgodnie z porozumieniem Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego będzie: diagnozować potrzeby szkoleniowe nauczycieli w zakresie realizacji edukacji prawnej w szkołach; upowszechniać w szkołach informacje o działaniach realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Edukacja prawna”; a także zapewni wsparcie w organizacji warsztatów metodycznych dla nauczycieli.
 
Podczas podpisania porozumienia dyrektor Janusz Moos wskazał na znaczenie edukacji prawnej dla osiągania kompetencji społecznych przez uczniów, a prezes Michał Błoński podkreślił szczególny wymiar edukacyjny udziału młodzieży w rozprawach. 
 
Współpraca miedzy SO w Łodzi a ŁCDNiKP obejmuje rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020 z możliwością przedłużenia na kolejne lata. 
 
To drugie porozumienie dotyczące edukacji prawnej podpisane przez obie instytucje. W ramach obowiązującego w latach 2016 – 2018  zorganizowano kilkanaście symulacji rozpraw i warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół, a także kilka wydarzeń, skierowanych do nauczycieli m.in.:
 
  • warsztaty z prawa karnego, cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego, prowadzone przez sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi i Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa, w których uczestniczyło blisko dwustu nauczycieli i dyrektorów łódzkich szkół i przedszkoli;

  • konferencję „Prawo w szkole w praktyce. Jak reagować i radzić sobie z zagrożeniami”, która odbyła się w Sądzie Okręgowym w Łodzi, a wzięło w niej udział około 150 dyrektorów i nauczycieli z łódzkich szkół;

  • konferencję „Wymiary edukacji prawnej w szkole: teoria a praktyka”, która odbyła się w ramach Łódzkich Targów Edukacyjnych.

Pliki do pobrania

Galeria

Rejestr zmian dla: Porozumienie w sprawie edukacji prawnej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Okręgowy Rzecznik Prasowy
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2019-03-28
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d