Porozumienie w sprawie edukacji prawnej

Sąd Okręgowy w Łodzi i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego będą współtworzyć program edukacji prawnej dla uczniów łódzkich szkół. Porozumienie w tej sprawie podpisano 24 listopada 2016 roku. 
 
Porozumienie sygnowali dyrektor ŁCDNiKP Janusz Moos i prezes SO w Łodzi Krzysztof Kacprzak.  Współpraca obejmuje rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018 z możliwością  przedłużenia na kolejne lata, a pierwsze wydarzenia planowane są w lutym.
 
Celem porozumienia jest wsparcie łódzkich szkół w obszarze edukacji prawnej i obywatelskiej uczniów.  Wspólne działania obejmują organizację konferencji, warsztatów dla nauczycieli,  opracowanie materiałów dla nauczycieli wspomagających proces edukacji prawnej, organizację zajęć dla uczniów w Sądzie Okręgowym w Łodzi, w tym debat uczniowskich oraz obserwacji przebiegu procesów sądowych.
 
W porozumieniu Sąd Okręgowy w Łodzi zobowiązuje się do: zapewnienia udziału specjalistów, którzy przeprowadzą warsztaty metodyczne dla nauczycieli oraz opracują materiały wspomagające szkolenia nauczycieli; udostępniania sal na potrzeby debat uczniowskich i warsztatów metodycznych dla nauczycieli; a także koordynowania działań związanych z udziałem uczniów w procesach sądowych i wizytach edukacyjnych w sądzie.
 
Zgodnie z porozumieniem Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego będzie upowszechniać w szkołach informacje o działaniach realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Edukacja prawna”; a także zapewni wsparcie w organizacji warsztatów metodycznych dla nauczycieli oraz w opracowaniu materiałów edukacyjnych dla nauczycieli.
 

Pliki do pobrania

Galeria