Pokój Mediatorów w Sądzie Okręgowym w Łodzi

2019-03-18

W budynku przy pl. Dąbrowskiego 5 w Łodzi utworzono Pokój Mediatorów, w którym stałe dyżury pełnić będą mediatorzy zrzeszeni w Łódzkim Porozumieniu Mediatorów. Strony postępowań toczących się przed Sądem Okręgowym w Łodzi mogą tam m.in. odbyć spotkanie informacyjne z doświadczonym mediatorem lub przeprowadzić mediację.
 
Pokój powstał z inicjatywy SSO Pawła Filipiaka, koordynatora ds. mediacji w sprawach cywilnych we współpracy z łódzkim środowiskiem mediatorów. Celem tej inicjatywy jest promowanie wśród społeczeństwa polubownego rozwiązywania sporów oraz propagowanie w strukturach sądownictwa powszechnego zarówno samej idei mediacji, jak też przeprowadzania posiedzeń mediacyjnych (spotkań informacyjnych), o których stanowi kodeks postępowania cywilnego.
 
Stała obecność mediatorów na terenie Sądu Okręgowego w Łodzi ułatwi szersze wykorzystanie postępowania mediacyjnego w toczących się postępowaniach sądowych. Pokój Mediatorów daje między innymi możliwość:

  1. kierowania spraw do mediacji bezpośrednio z rozprawy, przy czym możliwe to będzie tak przy odroczeniu rozprawy, jak i podczas przerwy w rozpoznaniu sprawy;

  2. kierowania stron na rozprawie lub posiedzeniu niejawnym na spotkania informacyjne, na których mediatorzy zapoznawać będą strony z polubownymi metodami zakończenia sporów i zachęcać do mediacji;

  3. kierowania spraw do mediacji na posiedzeniu niejawnym, z jednoczesnym wskazaniem, że mediacja może odbywać się w Pokoju Mediatorów w Sądzie Okręgowym w Łodzi;

  4. informowania stron zgłaszających się do Biura Obsługi Interesanta o możliwości zasięgnięcia informacji o mediacji w zakresie spraw cywilnych, gospodarczych, karnych oraz rodzinnych i nieletnich, udziału w spotkaniach informacyjnych i postępowaniu mediacyjnym, które dostępne będą w Pokoju Mediatorów.

Pokój Mediatorów znajduje się w Sądzie Okręgowym w Łodzi, w budynku „A”
przy pl. Dąbrowskiego 5, piętro III, numer pokoju 351.

Mediatorzy pełnią stałe dyżury codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00 – 14.30.

 
Mediacja - to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu rozwiązania.

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: Pokój Mediatorów w Sądzie Okręgowym w Łodzi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2019-03-18
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d