Podsumowanie programu edukacji prawnej w 2017 roku

Niemal 1200 uczniów i około dwustu nauczycieli wzięło udział w różnych formach zajęć zorganizowanych w ramach programu edukacji prawnej, prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Rok 2017 był pierwszym, w którym sądowy program edukacji funkcjonował w nowej formule. 
 
Symulacje rozpraw dla uczniów, warsztaty dla uczniów i nauczycieli, konferencje – to nowe formy, które wprowadzono do programu edukacji prawnej w 2017 roku. Wszystkie spotkały się z dużym zainteresowaniem. 
 
Od kwietnia 2017 roku w Sądzie Okręgowym odbyło się dziesięć symulacji rozpraw karnych, przygotowanych przez sędziów i pracowników tego sądu. Obserwowało je ponad 830 uczniów klas I-VII szkół podstawowych oraz klas II-III gimnazjów z Łodzi, Ksawerowa, Lipin, Wiączynia Dolnego i Strykowa. 
 
W listopadzie odbyła się pierwsza inscenizowana rozprawa dla uczniów, tłumaczona na język migowy, którą przygotowali sędziowie i pracownicy Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa i Sądu Okręgowego. Wśród uczestników zajęć była młodzież słabosłysząca i niesłysząca z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Łodzi, dlatego przebieg symulowanej rozprawy oraz całego spotkania był przekazywany w języku migowym przez tłumaczy z łódzkiego oddziału Polskiego Związku Głuchych.
 
Każdej inscenizacji rozprawy towarzyszyło spotkanie z policjantami, którzy wyjaśniali, czym jest demoralizacja, jaki jest zakres odpowiedzialności karnej małoletnich, jakie zagrożenia wiążą się z korzystaniem z internetu. Uczniowie oglądali też pomieszczenia sądowego aresztu i pojazdy, którymi konwojowani są oskarżeni na rozprawy.
 
Starsze klasy gimnazjów i licealiści mogli również – za zgodą przewodniczącego składu sądzącego - uczestniczyć w rozprawach karnych. Z takiej formy skorzystało ponad 350 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi i Radomska. Oprócz obserwacji przebiegu rozpraw młodzi ludzie mieli też okazję porozmawiać z prowadzącymi je sędziami.
 
W 2017 roku Sąd Okręgowy gościł też grupę przedszkolną. W trakcie wizyty 6-latkowie zwiedzili zabytkowy budynek sądu z odrestaurowaną salą rozpraw nr I oraz nowy gmach, w którym znajdują się m.in. nowoczesna sala „S” i Biuro Obsługi Interesantów. 
 
Specjalny program edukacyjny przygotowano także w związku z październikowymi obchodami Tygodnia Mediacji. Uczniowie pięciu łódzkich szkół ponadgimnazjalnych wzięli udział w spotkaniu z Anna Marią Wesołowską, sędzią Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku. Część klas mogła wykazać się wiedzą w pokazowych sesjach „Prawopolis”, pierwszej gry planszowej o tematyce prawnej, którą  poprowadzili wolontariusze Fundacji Court Watch Polska oraz w warsztatach poprowadzonych przez mediatorki ze Stowarzyszenia Mediatorów PACTUS. 
 
Cykl spotkań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych, podopiecznych ośrodków kuratorskich i Ochotniczych Hufców Pracy prowadzi też Biuro Kuratora Okręgowego. W czerwcu 2017 roku BKO we współpracy z łódzką Fundacją INNOPOLIS i jej Klubem Liderów Młodzieżowych zorganizowało konferencję dydaktyczną dla młodzieży pod hasłem „Stop przemocy! Nie jesteś sam”. Cel tych spotkań to zapobieganie przemocy w relacjach między rówieśnikami, a także propagowanie mediacji rówieśniczej jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów.
 
Nowością w edukacyjnej ofercie Sądu Okręgowego były wykłady i warsztaty dla nauczycieli, organizowane w ramach porozumienia o współpracy zawartego w listopadzie 2016 roku między Sądem Okręgowym a Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Celem porozumienia jest wsparcie szkół w obszarze edukacji prawnej i obywatelskiej uczniów.  
 
W maju w Sądzie Okręgowym w Łodzi odbyła się pierwsza konferencja „Prawo w szkole w praktyce. Jak reagować i radzić sobie z zagrożeniami”, w której wzięło udział około 150 dyrektorów i nauczycieli z łódzkich szkół. Pierwsza część konferencji poświęcona była działaniom podejmowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Sąd Okręgowy, ŁCDNiKP i Uniwersytet Łódzki w dziedzinie edukacji prawnej młodzieży. W drugiej części konferencji sędziowie Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa przybliżyli nauczycielom zasady odpowiedzialności karnej nieletnich, rolę sądu rodzinnego w procesie zapobiegania demoralizacji nieletnich, przebieg postępowania dotyczącego władzy rodzicielskiej oraz ideę mediacji rówieśniczej jako sposobu rozwiazywania konfliktów szkolnych. Kuratorzy zawodowi z tych sądów przedstawili zadania kuratorów oraz dobre praktyki w zakresie ich współpracy ze szkołami.
 
Niemal 50 nauczycieli wzięło udział w warsztatach „Prawo w szkole, czyli rola i zadania nauczycieli wobec zagrożenia przestępczością i demoralizacją”, które odbyły się w grudniu 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Pierwsza ich część poświęcona była ustawom regulującym działalność szkoły i status nauczycieli (Prawo oświatowe i Karta Nauczyciela) oraz problematyce związanej z prawem karnym (m.in. odpowiedzialność karna nieletnich, przestępstwa, do których może dochodzić w szkole i sposób reagowania na nie). W drugiej części warsztatów, poprowadzonej z wykorzystaniem tzw. walizki dydaktycznej, nauczyciele mogli się dowiedzieć, jak rozpoznawać  poszczególne substancje odurzające, psychotropowe oraz środki zastępcze; jakie mogą być objawy po zażyciu narkotyków oraz skutki ich używania i jakie przedmioty mogą służyć do zażywania i przechowywania zakazanych substancji.
 
Działania edukacyjne Sądu Okręgowego są możliwe dzięki zaangażowaniu sędziów, kuratorów, pracowników sądu oraz przedstawicieli: Prokuratury Okręgowej w  Łodzi, Prokuratur Rejonowych Łódź-Polesie i Łódź-Śródmieście, Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, Komendy Wojewódzkiej Policji i Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Wszystkim osobom, które wspierają Sąd Okręgowy w działaniach edukacyjnych, serdecznie dziękujemy.  

Pliki do pobrania

Galeria

Rejestr zmian dla: Podsumowanie programu edukacji prawnej w 2017 roku