Pierwszy Salon Mediatora

2017-03-28

Pierwsze spotkanie z cyklu Salon Mediatora odbyło się 27 marca 2017 roku w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Uczestniczyli w nim sędziowie wydziałów gospodarczych tego sądu oraz mediatorzy w sprawach gospodarczych. 
 
Z inicjatywą reaktywowania idei Salonu Mediatora -  jako cyklicznych spotkań sędziów okręgu łódzkiego oraz mediatorów stałych, wpisanych na listę Sądu Okręgowego w Łodzi - wystąpili adwokaci łódzkiej Izby, którzy są mediatorami. W październiku 2016 roku prezes Sądu Okręgowego w Łodzi Krzysztof Kacprzak i dziekan łódzkiej Okręgowej Rady Adwokackiej Jarosław Z. Szymański podpisali list intencyjny dotyczący współpracy przy organizacji Salonu Mediatora. Według założeń sygnatariuszy listu, spotkania stanowić będą platformę wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz wiedzy na temat praktycznych rozwiązań dla usprawnienia postępowań mediacyjnych w sądach okręgu łódzkiego. 
 
Spotkania sędziów i mediatorów mają mieć charakter „branżowy”, dlatego w pierwszym spotkaniu wzięli udział sędziowie wydziałów gospodarczych Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi oraz mediatorzy w sprawach gospodarczych. Gości powitali SSO Paweł Filipiak - koordynator ds. mediacji cywilnej Sądu Okręgowego w Łodzi oraz adwokat Katarzyna Fulko – przewodnicząca Komisji ds. Ośrodka Mediacji przy ORA w Łodzi.  
 
O problemach, jakie w codziennej praktyce spotykają mediatorzy, dyskutowali przedstawiciele: Stowarzyszenia Mediatorów „Pactus”, Stowarzyszenia Mediatorów Porozumienie, Ośrodka Mediacji przy ORA w Łodzi oraz Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. 
 
Kolejne spotkanie sędziów z mediatorami planowane jest na przełomie maja i czerwca 2017 roku. Z mediatorami spotkają się sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych Sądów Rejonowych dla Łodzi-Śródmieścia i Łodzi-Widzewa.  

Pliki do pobrania

Galeria