Pierwsze symulacje rozpraw w Sądzie Okręgowym w Łodzi

Ponad stu uczniów łódzkich szkół podstawowych wzięło udział w pierwszych symulacjach rozpraw, jakie 27 kwietnia 2017 roku zorganizowano w Sądzie Okręgowym w Łodzi. 
 
W pierwszej inscenizacji uczestniczyli czwartoklasiści ze Szkół Podstawowych nr 1 i nr 14 w Łodzi. Obserwowali proces, w którym siedemnastoletni licealista został oskarżony o to, że używając przemocy, zabrał rówieśnikowi smartfon. W naradzie nad wyrokiem uczestniczyli też uczniowie. Przegłosowali orzeczenie, w którym licealista został uznany za winnego i wymierzono mu karę 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywanie dozorowanej, nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Sąd orzekł też obowiązek naprawienia szkody w całości - zapłacenie pokrzywdzonemu 1500 zł.  
 
Drugą inscenizację - w której zgodnie ze scenariuszem nastolatek odpowiadał za umieszczanie obraźliwych komentarzy o koledze na portalu społecznościowym - obejrzeli uczniowie klas VI ze Szkół Podstawowych nr 81, 174 i 162. Po wspólnej naradzie uznali oskarżonego za winnego i orzekli, że sprawiedliwą karą będą 4 miesiące ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania dozorowanej, nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie.  
 
W składzie orzekającym inscenizowanych rozpraw znaleźli się SSO Grzegorz Gała, SSO Paweł Sydor i Jadwiga Oleszczyk – Stremel. Oskarżycielem była Magdalena Wojtera - Borowska z Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie, a obrońcą - mecenas Tomasz Murgrabia. W role oskarżonych, pokrzywdzonych i protokolanta wcielili się Filip Tworkowski (kurator zawodowy Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa), Mateusz Korzeniowski (aplikant kuratorski Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa), Michał Karasiński i Karol Łachut (IV Wydział Karny Sądu Okręgowego w Łodzi). 
 
Oprócz udziału w symulacji rozprawy uczniowie spotkali się z Marzeną Korzeniewską, prezes Stowarzyszenia Mediatorów Pactus, która wyjaśniła im, jakie są zalety mediacji jako formy polubownego rozwiązywania sporów.  
 
Mł. asp. Jakub Wilczek z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz asp. sztabowy Konrad Wojciechowski z Policyjnej Izby Dziecka Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi mówili uczniom m.in. o zakresie odpowiedzialności karnej małoletnich i konsekwencjach stosowania wobec innych różnych form przemocy, także w internecie.
 
Funkcjonariusze Sekcji I Wydziału Konwojowego KWP doprowadzili „oskarżonych” na inscenizowaną rozprawę, a potem pokazali uczniom pomieszczenia sądowego aresztu i opowiedzieli o swojej pracy. 
 
Za pomoc w przygotowaniu symulacji i spotkania z uczniami Sąd Okręgowy dziękuje: Kuratorowi Okręgowemu przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, Prokuraturze Rejonowej Łódź-Polesie, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi, Okręgowej Radzie Adwokackiej i Stowarzyszeniu Mediatorów Pactus. 
 
Kolejna symulacja rozprawy w Sądzie Okręgowym w Łodzi odbędzie się 29 maja 2017 roku.

Pliki do pobrania

Galeria