Pierwsza symulacja rozprawy dla uczniów tłumaczona na język migowy

Pierwsza symulowana rozprawa dla uczniów, tłumaczona na język migowy, odbyła się w łódzkim Sądzie Okręgowym 15 listopada 2017 roku. Inscenizację przygotowali sędziowie i pracownicy Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa i Sądu Okręgowego.
 
Od kwietnia 2017 roku w łódzkim Sądzie Okręgowym odbyło się sześć inscenizowanych rozpraw karnych, w których uczestniczyło ponad pół tysiąca uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
 
Inscenizowaną rozprawę, która odbyła się 15 listopada 2017 roku, obserwowali uczniowie z trzech łódzkich szkół:  VI klasa Szkoły Podstawowej nr 34, VII klasa Szkoły Podstawowej nr 149 oraz młodzież słabosłysząca i niesłysząca z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Łodzi. Przebieg symulowanej rozprawy oraz całego spotkania był tłumaczony w języku migowym przez Aleksandrę Jędrzejczak i Dominika Muskałę z łódzkiego oddziału Polskiego Związku Głuchych. 
 
Na ławie oskarżonych w inscenizowanej rozprawie zasiadł 17-letni Rafał, oskarżony o to, że ukradł Konradowi, koledze ze szkoły, telefon komórkowy wartości 3400 zł. Złożył przed sądem wyjaśnienia, które przybliżyły publiczności zdarzenia, poprzedzające kradzież. Rafał jest pasjonatem straży pożarnej i marzy o tym, aby studiować w Wyższej Szkole Pożarnictwa. Na aukcji internetowej kupił zabytkową pompę strażacką, którą przyniósł do szkoły na prezentację, przygotowaną na lekcję. Wtedy koledzy – pod wodzą Konrada – zniszczyli mu zabytkowy eksponat. Konrad zagroził też Rafałowi, że jeśli powie komuś o tym zdarzeniu, to zrobi mu krzywdę. Aby wyrównać swoje straty, Rafał postanowił zabrać Konradowi drogi telefon i zastawić go w lombardzie. Przed sądem Rafał przyznał się do winy i wyraził skruchę. Ale Konrad – pokrzywdzony – zachowywał się arogancko i nie przyjął przeprosin oskarżonego. Prokurator zażądała dla Rafała kary ograniczenia wolności z warunkowym zawieszeniem, a obrońca wnioskował o odstąpienie od wymierzenia kary. 
 
Nad takim niejednoznacznym i niełatwym w ocenie stanem faktycznym debatowali potem uczniowie podczas wspólnej narady nad wyrokiem. Zastanawiali się nad kwestią winy i nad wymiarem kary.  
 
Ostatecznie sąd uznał nastolatka za winnego zarzucanego mu czynu i wymierzył karę czterech miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie, a wykonanie kary warunkowo zawiesił na okres 2 lat próby. 
 
W składzie orzekającym inscenizowanej rozprawy znaleźli się SSO Grzegorz Gała i SSO Katarzyna Kamińska-Krawczyk z Sądu Okręgowego w Łodzi oraz SSR Dorota Łopalewska z Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa. Oskarżycielem była Marta Stachowiak–Klimaszewska z Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie, a obrońcą – adwokat Michał Wojtysiak. W role oskarżonego, pokrzywdzonego i protokolanta wcielili się: Filip Hursztyn i Piotr Kołkowski (Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa) oraz Małgorzata Śliwińska (XVIII Wydział Karny Sądu Okręgowego w Łodzi). Funkcjonariusze Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji doprowadzili oskarżonego na inscenizowana rozprawę. 
 
Oprócz udziału w symulacji rozprawy uczniowie spotkali się z sierżant Anną Kalembą z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, który mówiła m.in. o zakresie odpowiedzialności małoletnich i konsekwencjach łamania prawa w Internecie. 
 
Zwiedzili też pomieszczenia aresztu przy największej sali rozpraw łódzkiego Sądu Okręgowego oraz pojazdy, którymi aresztanci są transportowani do sądu. 
 
Za pomoc w przygotowaniu symulacji i spotkania z uczniami Sąd Okręgowy dziękuje: Prokuraturze Rejonowej Łódź-Polesie, Okręgowej Radzie Adwokackiej, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi i Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi. 
 
Szczególne podziękowania kierujemy do tłumaczy języka migowego:  Aleksandry Jędrzejczak i Dominika Muskały z łódzkiego oddziału Polskiego Związku Głuchych, dzięki którym uczniowie z SOSW nr 4 mogli w pełni uczestniczyć w lekcji edukacji prawnej przeprowadzonej w sądzie. 

Pliki do pobrania

Galeria