Petycje wielokrotne

Petycja wielokrotna w sprawie udostępnienia wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie C-632/17 sędziemu Sądu Okręgowego w Łodzi.

Petycje wpłynęły za pośrednictwem poczty elektronicznej – pierwsza w dniu 21 stycznia 2019 r.

Z uwagi, na tożsamość zagadnienia podnoszonego w Petycjach – zarządzono łączne rozpoznanie petycji, jako petycji wielokrotnej.

Petycja w rozpoznaniu.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi tydzień od opublikowania niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 1 lutego 2019 r.

Upłynął termin do składania petycji wielokrotnej.

Wnioskodawcy Petycji nie wyrazili zgody na publikację swoich danych osobowych.

Z uwagi na ilość podmiotów, które należałoby zawiadomić o sposobie załatwienia tej petycji w trybie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach, sposób jej załatwienia zostanie ogłoszony na niniejszej stronie zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 w/w ustawy, co zastąpi zawiadomienia indywidualne.

Niniejszym ogłasza się odpowiedź na petycję wielokrotną zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach, które to ogłoszenie zastępuje zawiadomienie poszczególnych autorów petycji przewidziane w art. 13 ust. 1 tej ustawy.


TREŚĆ PETYCJI (pdf)

OGŁOSZENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI (pdf)

Petycja wielokrotna w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Łodzi oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych, dotyczących tematyki kredytów złotowych indeksowanych/denominowanych do walut obcych.

Petycje wpłynęły za pośrednictwem poczty elektronicznej – pierwsza w dniu 4 października 2018 r.

Z uwagi, na tożsamość zagadnienia podnoszonego w Petycjach – zarządzono łączne rozpoznanie petycji, jako petycji wielokrotnej.

Petycja w rozpoznaniu.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1195 z póżn.zm) ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi tydzień od opublikowania niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 23 października 2018 r.

Upłynął termin do składania petycji wielokrotnej.

Wnioskodawcy Petycji nie wyrazili zgody na publikację swoich danych osobowych.

 

Z uwagi na ilość podmiotów, które należałoby zawiadomić o sposobie załatwienia tej petycji w trybie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach, sposób jej załatwienia zostanie ogłoszony na niniejszej stronie zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 w/w ustawy, co zastąpi zawiadomienia indywidualne.

 

Niniejszym ogłasza się odpowiedź na petycję wielokrotną zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach, które to ogłoszenie zastępuje zawiadomienie poszczególnych autorów petycji przewidziane w art. 13 ust. 1 tej ustawy.


TREŚĆ PETYCJI

OGŁOSZENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI

 

 

Petycja wielokrotna w sprawie zapoznania wszystkich sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi z treścią wyroku wraz z uzasadnieniem wydanego w dniu 13 lutego 2018r. przez Sąd Okręgowy w Świdnicy sygn. akt II Ca 583/17.

Petycje wpłynęły za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 23 kwietnia 2018 roku i w dniach następnych.

Z uwagi, na tożsamość zagadnienia podnoszonego w Petycjach – zarządzono łączne rozpoznanie petycji, jako petycji wielokrotnej.

Petycja w rozpoznaniu.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1123 ze zm.) ogłasza się,
że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi tydzień od opublikowania niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 4 maja 2018r.

Upłynął termin do składania petycji wielokrotnej.

Mimo upływu z dniem 4 maja 2018 r. terminu oczekiwania na dalsze petycje, były one nadal nadsyłane. Jednak nie podlegają już odrębnemu rozpatrzeniu.

 

Wnioskodawcy Petycji nie wyrazili zgody na publikację swoich danych osobowych.

Z uwagi na ilość podmiotów, które należałoby zawiadomić o sposobie załatwienia tej petycji w trybie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach, sposób jej załatwienia zostanie ogłoszony na niniejszej stronie zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 w/w ustawy, co zastąpi zawiadomienia indywidualne.

 

Niniejszym ogłasza się odpowiedź na petycję wielokrotną zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach, które to ogłoszenie zastępuje zawiadomienie poszczególnych autorów petycji przewidziane w art. 13 ust. 1 tej ustawy.

 

TREŚĆ PETYCJI

OGŁOSZENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI


 

Petycja wielokrotna w sprawie zapoznania z treścią Sprostowania do dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich oraz treścią komentarza do w/w sprostowania opublikowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi w związku z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Łodzi wydanym w sprawie sygn. akt III Ca 881/17 z dnia 31 października 2017r.

Petycje wpłynęły za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 17 listopada 2017 roku.

Z uwagi, na tożsamość zagadnienia podnoszonego w Petycjach – zarządzono łączne rozpoznanie petycji, jako petycji wielokrotnej.

Petycja w rozpoznaniu.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1123) ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi tydzień od opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Upłynął termin do składania petycji wielokrotnej.


Wnioskodawcy Petycji nie wyrazili zgody na publikację swoich danych osobowych.

Z uwagi na ilość podmiotów, które należałoby zawiadomić o sposobie załatwienia tej petycji w trybie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach, sposób jej załatwienia zostanie ogłoszony na niniejszej stronie zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 w/w ustawy, co zastąpi zawiadomienia indywidualne.

 

Niniejszym ogłasza się odpowiedź na petycję wielokrotną zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach, które to ogłoszenie zastępuje zawiadomienie poszczególnych autorów petycji przewidziane w art. 13 ust. 1 tej ustawy.

 

TREŚĆ PETYCJI

OGŁOSZENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJIPetycja wielokrotna w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Łodzi oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych, dotyczących tematyki kredytów „walutowych”

Petycje wpłynęły za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 16 stycznia 2017 roku. 

Z uwagi, na tożsamość zagadnienia podnoszonego w Petycjach – zarządzono łączne rozpoznanie petycji, jako petycji wielokrotnej. 

Petycja w rozpoznaniu.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach (Dz. U. z 2014r. poz. 1195 z późn.zm.) ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi tydzień od opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Upłynął termin do składania petycji wielokrotnej.

 

Wnioskodawcy Petycji nie wyrazili zgody na publikację swoich danych osobowych.

Z uwagi na ilość podmiotów, które należałoby zawiadomić o sposobie załatwienia tej petycji w trybie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób jej załatwienia zostanie ogłoszony na niniejszej stronie zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 w/w ustawy, co zastąpi zawiadomienia indywidualne.

Niniejszym ogłasza się odpowiedź na petycję wielokrotną zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach, które to ogłoszenie zastępuje zawiadomienie poszczególnych autorów petycji przewidziane w art. 13 ust. 1 tej ustawy.

TREŚĆ PETYCJI

OGŁOSZENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Petycje wielokrotne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2019-02-08
Publikacja w dniu:
2019-02-08
Opis zmiany:
ogłoszenie o sposobie załatwienia petycji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2019-01-25
Publikacja w dniu:
2019-01-25
Opis zmiany:
publikacja petycji i inf.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2018-10-31
Publikacja w dniu:
2018-10-31
Opis zmiany:
ogłoszenie o sposobie załatwienia petycji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2018-10-16
Publikacja w dniu:
2018-10-16
Opis zmiany:
zamieszczenie informacji oraz treści petycji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2018-05-10
Publikacja w dniu:
2018-05-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2018-05-10
Publikacja w dniu:
2018-05-10
Opis zmiany:
ogłoszenie o sposobie załatwienia petycji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2018-05-09
Publikacja w dniu:
2018-05-09
Opis zmiany:
aktualizacja inf. dot. petycji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2018-04-27
Publikacja w dniu:
2018-04-27
Opis zmiany:
publikacja Petycji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2018-01-12
Publikacja w dniu:
2018-01-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2018-01-12
Publikacja w dniu:
2018-01-12
Opis zmiany:
OGŁOSZENIE
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2017-12-20
Publikacja w dniu:
2017-12-20
Opis zmiany:
wpr. informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2017-12-07
Publikacja w dniu:
2017-12-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2017-12-07
Publikacja w dniu:
2017-12-07
Opis zmiany:
publikacja Petycji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2017-02-02
Publikacja w dniu:
2017-02-02
Opis zmiany:
ogłoszenie o sposobie załatwienia petycji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2017-02-01
Publikacja w dniu:
2017-02-01
Opis zmiany:
aktualizacja inf. dot. petycji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2017-01-23
Publikacja w dniu:
2017-01-23
Opis zmiany:
Publikacja petycji