Oświadczenie w związku z informacjami pojawiającymi się w przekazach publicznych

2017-09-15

W związku z komunikatami pojawiającymi się w przekazach publicznych informujemy, że sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Katarzyna Kamińska-Hawryś od 12 lat nie jest czynnym sędzią. Orzekanie w trudnych sprawach karnych przypłaciła załamaniem nerwowym. Przekształciło się ono w ciężką chorobę, z którą zmaga się do dziś. Pomijanie tej informacji i wskazywanie zachowania Pani Sędzi jako przykładu uzasadniającego potrzebę zmian w sądownictwie jest - w tych okolicznościach - wysoce krzywdzące nie tylko dla samej sędzi, ale i dla całego środowiska sędziowskiego. 
 
Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Katarzyna Kamińska-Hawryś od 1987 roku orzekała w wydziałach karnych - w Sądach Rejonowych w Łodzi i Zgierzu oraz w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Prowadziła między innymi poważne sprawy karne. W związku z pełnieniem służby sędziowskiej doszło u niej do załamania nerwowego. W dniu 22 lutego 2005 roku Pani Sędzia przeszła w stan spoczynku w związku ze stanem zdrowia uniemożliwiającym jej orzekanie.  
 
Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zdarzeniu z 18 września 2016 roku Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi przekazał materiały w tej sprawie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Apelacyjnego w Łodzi. W dniu 25 października 2016 roku wszczęto postępowanie wyjaśniające, a 31 stycznia 2017 roku - postępowanie dyscyplinarne i postawiono sędziemu w stanie spoczynku zarzut rażącego naruszenia prawa. Pismem z dnia 16 lutego 2017 roku I Prezes Sądu Najwyższego wyznaczył do rozpoznania sprawy sąd dyscyplinarny w Lublinie.
 
Trzeba pamiętać, że aby móc właściwie ocenić daną sytuację, należy ustalić, czy osoba, której zarzuca się popełnienie konkretnego czynu zabronionego, miała świadomość podejmowanych działań. Niezbędne jest zatem zbadanie, jaki wpływ miała choroba Pani Sędzi na możliwość rozpoznania przez nią znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem w czasie dokonania tego konkretnego czynu. 
 
Postępowanie dyscyplinarne jest w toku.
 
SSO Monika Pawłowska-Radzimierska
Rzecznik prasowy ds. cywilnych
Sądu Okręgowego w Łodzi

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: Oświadczenie w związku z informacjami pojawiającymi się w przekazach publicznych