Oferty pracy

Oferty pracy należy składać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Łodzi, Pl. Dąbrowskiego 5, piętro I, pokój 131 (wejście przez pokój 132).

Każda oferta pracy powinna zawierać (o ile nie jest inaczej wskazane w ogłoszeniu konkursowym):

  • podanie (list motywacyjny),
  • życiorys (CV),
  • kwestionariusz osobowy,
  • kserokopię świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły,
  • oświadczenie o niefigurowaniu w kartotece Krajowego Rejestru Karnego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

 

Stanowiska sędziowskie

Stanowiska urzędnicze

Aplikacja kuratorska

Asystenci sędziów

Stanowiska w Opiniodawczych Zespołach Sądowych Specjalistów

Inni pracownicy (stanowiska obsługi)

 

Rejestr zmian dla: Oferty pracy