O mediacji w Zakładzie Karnym w Łowiczu

Spotkaniem z osadzonymi z Zakładu Karnego w Łowiczu rozpoczęły się tegoroczne działania, które mają na celu upowszechnienie idei mediacji jako metody polubownego rozwiazywania sporów. Podobne spotkania odbędą się na terenie innych jednostek penitencjarnych okręgu łódzkiego. To wspólna inicjatywa Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi. 
 
Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. 
 
- Mediacja jest elementem sprawiedliwości naprawczej, a staranie się o nią może być okolicznością łagodzącą przy ustalaniu wyroku - mówił podczas spotkania z osadzonymi w dniu 8 maja 2017 r. SSO Paweł Sydor – koordynator ds. mediacji w sprawach karnych i mediacji rówieśniczych w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Uczestniczyli w nim także Grażyna Rybicka – zastępca Kuratora Okręgowego ds. dorosłych Sądu Okręgowego w Łodzi, Renata Brzostowska – starszy kurator Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, mediator oraz Robert Pluta – kurator specjalista Sądu Rejonowego w Łowiczu. 
 
Prelegenci przybliżyli uczestnikom  spotkania zasady alternatywnego rozwiązywania sporów i konfliktów, jakim jest mediacja, opowiedzieli o zasadach mediacji oraz zastosowaniu w praktyce, we wszystkich rodzajach spraw, zarówno cywilnych, rodzinnych jak i karnych na wszystkich etapach postępowania. 
 
- Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony konfliktu, a nie ustalenie, kto ma rację w sporze – podkreślała Grażyna Rybicka. 
 
Spotkanie z osadzonymi w ZK w Łowiczy było pierwszym, jakie zorganizowano w ramach akcji edukacyjnej, której celem jest propagowanie mediacji. Tego rodzaju spotkania będą kontynuowane na terenie innych jednostek penitencjarnych okręgu łódzkiego. Ich organizatorami są Sąd Okręgowy w Łodzi i Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi.
 
Zdjęcia ppor. Robert Stępniewski - rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Łowiczu

Pliki do pobrania

Galeria