Mediacja jako jedna z form sprawiedliwości naprawczej

Przedstawiciele Sądu Okręgowego w Łodzi w dniu 21 czerwca 2018 r. uczestniczyli  w spotkaniu z osadzonymi oraz funkcjonariuszami Zakładu Karnego w Garbalinie. 
 
SSO Paweł Sydor, koordynator ds. mediacji w sprawach karnych i mediacji rówieśniczej przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, omówił ideę mediacji jako kluczową instytucję sprawiedliwości naprawczej nastawionej na naprawienie szkody i zadośćuczynienie pokrzywdzonemu oraz ugodowe likwidowanie konfliktu wyrządzonego przestępstwem.
 
Grażyna Rybicka, z-ca Kuratora Okręgowego dla dorosłych, omówiła zasady mediacji, jej rolę w postępowaniu karnym oraz korzyści, jakie wypływają z mediacji dla obydwu stron. 
 
Mediacja jako instytucja procesowa trafiła do polskiego prawa karnego za sprawą art. 23 a Kodeksu postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. jednak ostatecznie została wprowadzona w życie 1 lipca 2003 r. Art. 23a Kpk w obecnym brzmieniu daje możliwość sądowi lub referendarzowi sądowemu, a w postępowaniu przygotowawczym prokuratorowi lub innemu organowi prowadzącemu to postępowanie, skierowania sprawy do instytucji lub osoby do tego uprawnionej, w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego pomiędzy pokrzywdzonym i oskarżonym, z ich inicjatywy lub za ich zgodą. Od 1 lipca 2015 r. postępowanie mediacyjne możliwe jest również w sprawach o wykroczenia. Dzięki mediacji zarówno osoba pokrzywdzona przestępstwem jak i sprawca przestępstwa mają możliwość, czynnego udziału w rozwiązaniu kwestii będących wynikiem przestępstwa przy pomocy bezstronnej osoby trzeciej jaką jest mediator. 
 
Fot. Zakład Karny w Garbalinie

Pliki do pobrania

Galeria

Rejestr zmian dla: Mediacja jako jedna z form sprawiedliwości naprawczej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2018-06-28
Publikacja w dniu:
2018-06-28
Opis zmiany:
Publikacja informacji