Łódzkie obchody 100-lecia kurateli sądowej w Polsce

2019-06-12

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w dniu 12 czerwca 2019 roku odbyło się uroczyste Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów Zawodowych Okręgu Łódzkiego. Zorganizowano je, aby uczcić obchodzone w 2019 roku 100-lecie kurateli sądowej w Polsce.
 
Siódmego lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał Dekret w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich i powołał przy nich urzędy stałych opiekunów sądowych do sprawowania nadzoru nad nieletnimi. W ten sposób w niepodległej Polsce zapoczątkowana została kuratela sądowa. Rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 1929 roku Minister Sprawiedliwości przekształcił instytucję opiekunów sądowych w kuratorów nieletnich, działających przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich. Dzień 25 czerwca decyzją Krajowej Rady Kuratorów został ustanowiony Dniem Kuratora Sądowego. 
 
W okręgu łódzkim, przy dziesięciu sądach rejonowych, działa 21 Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej. Pracuje w nich 228 kuratorów: 125 kuratorów dla dorosłych i 103 kuratorów rodzinnych. Ich pracę nadzorują kurator okręgowy i dwóch zastępców.
 
W dniu 12 czerwca 2019 r. kuratorzy zawodowi okręgu łódzkiego spotkali się w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, aby podczas uroczystego zgromadzenia obchodzić rocznicę 100-lecia kurateli w Polsce. Zaproszenie do udziału w uroczystości przyjęli: dr Michał Błoński, prezes Sądu Okręgowego w Łodzi, dr Krzysztof Kurosz, prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Dorota Drab, wiceprezes SR dla Łodzi Śródmieścia, Aneta Kotecka, wiceprezes Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi, Małgorzata Iwaszkiewicz, wiceprezes Sądu Rejonowego w Zgierzu, Bogdan Siarka, dyrektor SR dla Łodzi Śródmieścia, Ireneusz Zawada, dyrektor SR dla Łodzi Widzewa, Dobromir Żurawski, dyrektor Sądu Rejonowego w Pabianicach, a także dr Ewelina Wojtera-Stasiorowska, specjalista w Ministerstwie Sprawiedliwości, delegowana z ZKSS w Kutnie i dr Stanisław Stasiorowski, kurator specjalista i wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.
 
Zgromadzenie poprowadziły Mirosława Gumowska-Bubas - kurator okręgowy oraz zastępcy: Aneta Stachecka i Grażyna Rybicka.
 
Dr Michał Błoński, prezes Sadu Okręgowego w Łodzi życzył kuratorom satysfakcji z pracy zawodowej: - Państwa praca jest niezwykle istotna dla szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. To Wy naprawdę pomagacie ludziom, stykając się bezpośrednio z różnymi obszarami biedy i patologii. Jeżeli choć 10-20 proc. swoim podopiecznym pomożecie Państwo wejść na właściwą drogę, to będzie to Wasz wielki sukces i źródło satysfakcji zawodowej.
 
Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi dr Krzysztof Kurosz podkreślił, że Łódź była jednym z trzech miast wymienionych w Dekrecie z 7 lutego 1919 roku: - Należymy do elitarnego grona miast, w których rozpoczęła się 100-letnia historia kurateli sądowej. Jednakże nie tylko rocznica jest powodem naszego spotkania, lecz potrzeba uhonorowania siedemdziesięciu kuratorów sądowych.
 
Wyróżnieni kuratorzy z okręgu łódzkiego otrzymali pamiątkowe medale, zaprojektowane i wybite specjalnie z okazji 100-lecia kurateli sądowej oraz listy gratulacyjne. 
 
W imieniu wyróżnionych kuratorów głos zabrała Dorota Pawlak, kurator specjalista z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Łęczycy. - Wszyscy mamy poczucie uczestniczenia w sztafecie pokoleń i chcielibyśmy, aby czas przypadający na krótki przecież, biorąc pod uwagę dzieje kuratorskiej służby sądowej, okres naszej pracy, był jak najbardziej owocny, tak aby następne pokolenia mogły z dumą i podniesionym czołem wykonywać ten trudny, ale jakże satysfakcjonujący zawód – mówiła kurator Dorota Pawlak.
 
W drugiej części zgromadzenia dr Stanisław Stasiorowski wygłosił wykład na temat „Wizerunku kuratora sądowego na przełomie wieków”, a zastępca kuratora okręgowego Grażyna Rybicka przedstawiła „Historię kurateli w Polsce”. 
 
W roboczej części zgromadzenia kurator okręgowy Mirosława Gumowska-Bubas przedstawiła informację z wykonania planów zadań nadzorczych i omówiła plany na 2019 r. 
 
Ostatnim akcentem były podziękowania dla kuratora okręgowego i jego zastępców. 
 
Obchody 100-lecia kurateli miały też wymiar artystyczny, a motywem przewodnim były miejsca, w których kuratorzy spotykają swoich podopiecznych. 
 
Zgromadzeniu towarzyszyła wystawa zdjęć autorstwa Pauli Porochniak i Michała Karasińskiego, zatytułowana „Łódzkie podwórka”. 
 
Zaprezentowano też film Patryka Pastusiaka i Sebastiana Andrzejewskiego, w którym kurator Magdalena Golinia opowiadała o swojej pracy. Za ilustrację posłużyły zdjęcia łódzkich ulic i podwórek, które kuratorzy odwiedzają podczas spotkań z podopiecznymi. 
 
Zdjęcia ulic i kamienic Łodzi wykonane przez kuratorów sądowych i pracowników Sądu Okręgowego w Łodzi znalazły się też w albumie wydanym przez Biuro Kuratora Okręgowego z okazji 100-lecia polskiej kurateli sądowej.

Pliki do pobrania

Galeria

Rejestr zmian dla: Łódzkie obchody 100-lecia kurateli sądowej w Polsce

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kurator
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2019-06-17
Publikacja w dniu:
2019-06-17
Opis zmiany:
Publikacja informacji