Legalizacja dokumentów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. (Dz. U., Nr 17, poz. 164 ze zm.) w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych, uwierzytelniania dokumentów sądowych dotyczących Sądu Okręgowego w Łodzi oraz sądów rejonowych w okręgu, jak również dokumentów potwierdzonych przez notariuszy z okręgu Sądu Okręgowego, przeznaczonych do użytku za granicą, dokonuje Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi  lub upoważniony przez niego sędzia.

Za wyżej wymienione czynności zgodnie z przepisami o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) za każde poświadczenie podpisu notariusza/sędziego/urzędnika na dokumencie należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 26 zł - płatną na konto lub w kasie Urzędu Miasta Łodzi - Delegatura Łódź - Śródmieście, bądź w urzędzie pocztowym.

Dane do przelewu

Wydział Finansowy UMŁ,
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
GETIN NOBLE BANK S.A. w Łodzi

08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

tytułem legalizacji pieczęci i podpisu sędziego/notariusza 

UWAGA: legalizacji podlegają dokumenty sądowe i notarialne wystawione w sądach i przez notariuszy podległych właściwością miejscową Sądowi Okręgowemu w Łodzi.

Wymagane dokumenty

- wniosek (do pobrania poniżej),

- oryginały dokumentów do uwierzytelnienia,

- oryginały potwierdzeń dokonania opłaty skarbowej.

 

Uwierzytelnienia dokumentów można dokonać w Sądzie Okręgowym w Łodzi, Pl. Dąbrowskiego 5, I piętro, budynek A, pok. 120:

- osobiście na wniosek od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00,

- listownie dołączając pismo ze wskazanym adresem do korespondencji wraz z wymaganymi dokumentami.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod numerami  telefonów:  42 67-78-910 lub 42 67-78-912. 


UWAGA: Większą  liczbę dokumentów - powyżej 10 sztuk - legalizuje się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Rejestr zmian dla: Legalizacja dokumentów