Kuratorzy, pracownicy socjalni oraz funkcjonariusze Policji skuteczniejsi razem

W dniach 12 – 15 grudnia 2017 r. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim, kuratorzy zawodowi dla dorosłych okręgu łódzkiego, piotrkowskiego i sieradzkiego, pracownicy socjalni oraz funkcjonariusze Policji brali udział w szkoleniu „Przeciwdziałanie przemocy oraz profilaktyka uzależnień w kontekście współpracy służb w zakresie pomocy skazanym w ich społecznej readaptacji”. Zorganizowane szkolenie było odpowiedzią Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi na potrzeby szkoleniowe dot. Interdyscyplinarnej współpracy służb zgłaszane przez Terenową Radę do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. Celem przedsięwzięcia było doskonalenie umiejętności świadczenia wsparcia skoncentrowanego na rozwiązaniu problemu oraz rozwijaniu kompetencji interpersonalnych pracowników służb. 

Pliki do pobrania

Galeria

Rejestr zmian dla: Kuratorzy, pracownicy socjalni oraz funkcjonariusze Policji skuteczniejsi razem