Koordynatorzy ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka

SSO PAULINA KUŹMA
Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych 
Kontakt za pośrednictwem Pani Anny Wachoń tel. 42 67 78 910.
 
SSO MONIKA WIECZOREK
Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych
Kontakt za pośrednictwem Pani Agaty Sołtys tel. 42 67 78 799.
 
Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi powołał koordynatorów ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka  z dniem 1 stycznia 2018 roku na podstawie art. 16b par. 6 i art. 16d par. 5 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 z późniejszymi zmianami).

Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych 

Do zadań koordynatora ds. międzynarodowych i praw człowieka w sprawach cywilnych należy udzielanie sędziom, asesorom sądowym, referendarzom sądowym i asystentom sędziów z sądów okręgu łódzkiego, na ich wniosek, informacji: 
a) o zasadach i trybie uzyskania informacji o prawie i praktyce państwa obcego,
b) z zakresu techniki pracy oraz wykonywania czynności administracji sądowej istotnych dla prawidłowego przygotowania wniosku o pomoc prawną oraz orzeczeń podlegających wzajemnemu uznawaniu,
c) o zasadach i trybie współpracy w ramach Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych,
d) o zasadach i trybie ustalenia organu właściwego w państwie obcym do wykonania wniosku o pomoc prawną lub udzielenie informacji dotyczącej stanu realizacji tego wniosku,
e) o sposobie uzyskania informacji o treści standardów wynikających z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. poz. 284, z późn. zm. 14).
 

Europejskie Serwisy Prawa przydatne w sprawach cywilnych
 
 
 

 

Formularze przydatne w sprawach cywilnych

Interaktywne formularze europejskie:
https://e-justice.europa.eu/content_dynamic_forms-155-pl.do
 

Wniosek o doręczenie za granicą dokumentów sądowch i poząsadowych poza UE:
https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=6560&dtid=65

Wniosek o przeprowadzenie za granicą dowodów poza EU:
https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=6557&dtid=65

 

Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych

Do zadań koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych należy współpraca z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w sprawach karnych, która obejmuje w szczególności: kontrolę wniosków o pomoc prawną, przesyłanych z sądów okręgu łódzkiego do organów zagranicznych oraz wpływających do sądów okręgu łódzkiego, doradztwo w zakresie prawidłowego wypełnienia wniosków o pomoc prawną, w zakresie zasad i trybu uzyskania informacji o prawie i praktyce państwa obcego oraz trybu postępowania w odniesieniu do wniosków dotyczących orzeczeń podlegających wzajemnemu uznawaniu oraz poszukiwania właściwych jednostek przyjmujących wnioski o pomoc prawną.  


Europejskie Serwisy Prawa przydatne w sprawach karnych
 
 
 
 
 
 
 
Strony Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych sporządzonej w Strasburgu w dniu 20 kwietnia 1959 roku (Dz. U. z 1999 r., Nr 76, poz. 854 ze zm.) wraz z dwoma protokołami dodatkowymi:

 
Formularze przydatne w sprawach karnych

 • wzór wniosku o dokonanie czynności w sprawie karnej – załącznik nr 23,
 • wzór wniosku o doręczenie za granicą pism sądowych w sprawie karnej – załącznik nr 24,
 • wzór wniosku o wydanie lub przewóz osoby ściganej w celu przeprowadzenia postępowania sądowego - załącznik nr 25,
 • wzór wniosku o wydanie lub przewóz osoby skazanej w celu wykonania kary - załącznik nr 26,
 • wzór wniosku o przejęcie ścigania karnego - załącznik nr 27
 
UWAGA: Powyższe formularze są dostępne w treści rozporzadzenia jako załaczniki. 


Artykuły

 • Informacja dotycząca Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego w sprawach karnych.

  24-09-2018

  Uprzejmie informuję, że dniem 1 lipca 2018 roku Republika Austrii implementowała do krajowego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/14/UE z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych.
  Zgodnie z art. 5 ust. 2 Dyrektywy nr 2014/14/UE, Republika Austrii akceptuje jako państwo wykonujące Europejski Nakaz Dochodzeniowy wypełniony w języku niemieckim.
   
  SSO Monika Wieczorek
  Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych
 • Informacja dotycząca doręczeń w sprawach karnych

  12-06-2018

  Wobec nieprzyjmowania aktualnie przez Pocztę Polską potwierdzeń odbioru do przesyłek rejestrowanych wysyłanych do Federacyjnej Republiki Brazylii, Królestwa Danii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, do czasu dokonania stosownych ustaleń w tym zakresie, uprzejmie informuję, że:
   
  w stosunkach z Federacyjną Republiką Brazylii współpraca w zakresie doręczania pism sądowych w sprawach karnych odbywa się na podstawie prawa wewnętrznego, ze względu na brak podstawy traktatowej, która regulowałaby współpracę sądową. W konsekwencji, wnioski do władz brazylijskich podlegają przekazaniu za pośrednictwem placówek dyplomatycznych i konsularnych RP w Brazylii,
   
  w stosunkach z Danią i Wielką Brytanią doręczanie pism sądowych drogą pocztową odbywa się w sprawach karnych, na podstawie art. 5 ust. 1 Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 29 maja 2000 roku. Zgodnie z wyżej wymienioną normą prawną, każde Państwo Członkowskie przesyła osobom znajdującym się na terytorium innego Państwa Członkowskiego, przeznaczone dla nich dokumenty procesowe, bezpośrednio drogą pocztową. 
   
  SSO Monika Wieczorek
  Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych 

Rejestr zmian dla: Koordynatorzy ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
Aktualizacja danych kontaktowych i treści zakładki
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2018-01-08
Publikacja w dniu:
2018-01-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2018-01-08
Publikacja w dniu:
2018-01-08
Opis zmiany:
aktualizacja inf. tel.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2018-01-03
Publikacja w dniu:
2018-01-03
Opis zmiany:
Wprowadzenie danych koordynatorów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-03
Publikacja w dniu:
2018-01-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Informatycznego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-03
Publikacja w dniu:
2018-01-03
Opis zmiany:
b/d