Konta bankowe

Konta bankowe:

 

Dochody budżetowe (opłaty sądowe, koszty, grzywny)
66101013710004042231000000

SWIFT

NBPL PLPW


Sumy depozytowe (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, kaucje)
20113010170021100152900004

 

Sumy na zlecenie (zaliczki na biegłego, kuratora, tłumacza, mediatora)
06101013710004041398000000

 

 

NIP, REGON:

NIP: 725-10-42-790  REGON: 000323163

Rejestr zmian dla: Konta bankowe