Konferencja „Wymiary edukacji prawnej w szkole: teoria a praktyka”

2018-03-02

Nauczyciele z łódzkich szkół wzięli udział w konferencji „Wymiary edukacji prawnej w szkole: teoria a praktyka”, która odbyła się 2 marca 2018 r. w ramach Łódzkich Targów Edukacyjnych. Wykłady wygłosiły Anna Maria Wesołowska, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku oraz Monika Pawłowska-Radzimierska, rzecznik prasowy ds. cywilnych SO w Łodzi.
 
Konferencję – zorganizowaną przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – otworzył jego dyrektor Janusz Moos
 
Sędzia Anna Maria Wesołowska w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Profilaktyka w obliczu nowych form przemocy wobec dziecka” mówiła m.in. o współpracy szkoły z instytucjami zapobiegającymi przemocy w szkole i w rodzinie, czyli sądem rodzinnym, kuratorem sądowym, policją; o sposobach reagowania na przemoc dorosłych wobec dzieci; o zasadach odpowiedzialności nieletnich i procedurach reagowania na zagrożenia w szkole.
 
Sędzia Monika Pawłowska-Radzimierska zreferowała działania podejmowane w Sądzie Okręgowym w Łodzi na rzecz edukacji prawnej w łódzkich szkołach, przybliżyła cele i efekty spotkań z młodzieżą.
 
Konferencja „Wymiary edukacji prawnej w szkole: teoria a praktyka” odbyła się w ramach porozumienia o współpracy podpisanego w listopadzie 2016 roku między Sądem Okręgowym w Łodzi a Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Celem współpracy jest wsparcie szkół w obszarze edukacji prawnej i obywatelskiej uczniów.Zaplanowane wspólne działania obejmują m.in. organizację zajęć dla uczniów w Sądzie Okręgowym w Łodzi (w tym debat uczniowskich dla klas licealnych, obserwacji przebiegu procesów sądowych, udziału w rozprawach symulowanych, których scenariusz może być dostosowany do potrzeb szkoły); cykliczne spotkania sędziów, kuratorów, mediatorów z młodzieżą w sądzie; spotkania z uczniami w szkole poświęcone tematyce zasugerowanej przez nauczycieli; warsztaty z mediacji rówieśniczej z udziałem sędziów i mediatorów doświadczonych w pracy z młodzieżą; utworzenie zespołu komunikacji tj. organu konsultacyjnego przy tworzeniu materiałów dla szkół, złożonego z sędziów i metodyków z ŁCDNiKP.  

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: Konferencja „Wymiary edukacji prawnej w szkole: teoria a praktyka”