Konferencja „Skuteczni razem – interdyscyplinarna współpraca służb w readaptacji społecznej skazanych”

2017-04-13

W dniu 28 kwietnia 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi odbędzie się konferencja „Skuteczni razem – interdyscyplinarna współpraca służb w readaptacji społecznej skazanych”.  Organizatorem konferencji jest  Rada Terenowa ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi dla Sądów Okręgowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu.

Konferencja jest  kontynuacją działań rady terenowej zaplanowanych na lata 2014 – 2018 i ma na celu promowanie oddziaływań readaptacyjnych oraz uściślenie współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi w celu skoordynowania działań pomiędzy instytucjami państwowymi a przedstawicielami społeczeństwa w ramach pomocy skazanym w ich społecznej readaptacji.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Wojewody Łódzkiego  www.lodzkie.eu oraz Przewodniczącego Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym https://bip.ms.gov.pl

Konferencja ma charakter zamknięty.

Pliki do pobrania