Konferencja „Skuteczni razem”

Niemal dwustu gości uczestniczyło w konferencji pn. „Skuteczni razem – interdyscyplinarna współpraca służb w readaptacji społecznej skazanych”, która odbyła się w łódzkim Sądzie Okręgowym 28 kwietnia 2017 roku. Konferencja była podsumowaniem trzyletniej działalności Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. 
 
Celem zorganizowanej po raz pierwszy konferencji była integracja działań instytucji wchodzących w skład rady oraz stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, których celem jest uczestnictwo w wykonywaniu orzeczeń oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych w zakresie zapobiegania przestępczości. Konferencja miała też za zadanie podniesienie świadomości prawnej społeczności lokalnej oraz organizacji pozarządowych w kwestii możliwości uczestniczenia w wykonywaniu orzeczeń karnych. Wśród uczestników byli kuratorzy, sędziowie, prokuratorzy, przedstawiciele władz samorządowych różnego szczebla, Służby Więziennej, Policji, Straży Miejskiej oraz organizacji pozarządowych. 
 
Konferencję otworzył i powitał gości Krzysztof Kacprzak, prezes Sądu Okręgowego w Łodzi i przewodniczący Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. – Na naszych oczach tworzy się nowy system readaptacji skazanych. Wymaga on całościowego spojrzenia, które będziemy chcieli uzyskać podczas dzisiejszej konferencji – mówił SSO Krzysztof Kacprzak.
 
Wojewodę łódzkiego prof. dr hab. Zbigniewa Rau reprezentował Piotr Cieplucha, dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Henryk Pawlaczyk, naczelnik Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości, odczytał list do uczestników konferencji skierowany przez Patryka Jakiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i Przewodniczącego Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.
 
W pierwszym wystąpieniu konferencji SSO Leszek Steć, wiceprzewodniczący Rady Terenowej, podsumował jej działalność w latach 2014 – 2017. Szczegółowa lista wystąpień znajduje się tutaj.
 
Organizatorem konferencji była Terenowa Rada do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. Rada została powołana w kwietniu 2014 roku przy Sądzie Okręgowym w Łodzi dla Sądów Okręgowych w Łodzi, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim. Skupia przedstawicieli sądów, prokuratury, władz samorządowych różnego szczebla, Służby Więziennej, Policji, wojska i oświaty, którzy współdziałają we wspieraniu readaptacji społecznej skazanych. Przewodniczącym rady jest SSO Krzysztof Kacprzak, prezes Sądu Okręgowego w Łodzi. Obecna kadencja rady potrwa do 2018.
 
Konferencję patronatem honorowym objęli: Wojewoda Łódzki prof. dr hab. Zbigniew Rau i Patryk Jaki, Przewodniczący Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. 

Pliki do pobrania

Galeria

Rejestr zmian dla: Konferencja „Skuteczni razem”