Komunikat dla kandydatów na lekarzy sądowych

2017-04-10

Sąd Okręgowy w Łodzi poszukuje lekarzy medycyny do pełnienia funkcji lekarzy sądowych w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi, obejmującym Sądy Rejonowe: dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Brzezinach, w Kutnie, w Łęczycy, w Łowiczu, w Pabianicach, w Rawie Mazowieckiej, w Skierniewicach, w Zgierzu.
 
Zgodnie  z art. 5 Ustawy o lekarzu sądowym z dnia 15 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 849 z późn. zm.) lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:
  • ma prawo wykonywania zawodu lekarza  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • ma nieposzlakowaną opinię;
  • uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej;
  • ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.
 
Lekarzem sądowym nie może zostać lekarz, wobec którego jest prowadzone postępowanie:
  • o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym;
  • w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.
 
Pełnienie funkcji lekarza sądowego jest odpłatne.
 
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42-67-78-982

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: Komunikat dla kandydatów na lekarzy sądowych