Kiedy warto mediować?

2018-10-17

Takie pytanie często zadają osadzeni jednostek penitencjarnych podczas spotkań, które od roku 2016 realizowane są przez Sąd Okręgowy w Łodzi i Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi. SSO Paweł Sydor koordynator ds. mediacji w sprawach karnych i mediacji rówieśniczej wraz z Grażyną Rybicką z-cą kuratora okręgowego ds. dorosłych realizują program polegający na cyklicznych spotkaniach z osadzonymi jednostek penitencjarnych okręgu łódzkiego.
 
W roku 2018 spotkania odbyły się w Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi (15.05.2018), Zakładzie Karnym w Garbalinie (21.06.2018 i 15.10.2018), Zakładzie Karnym w Łowiczu (25.09.2018) oraz Areszcie Śledczym w Łodzi (16.10.2018).
 
W każdym z tych spotkań uczestniczyło kilkudziesięciu osadzonych oraz funkcjonariusze Służby Więziennej. Przedstawiciele Sądu Okręgowego w Łodzi przybliżali uczestnikom ideę mediacji jako kluczową instytucję sprawiedliwości naprawczej nastawionej na naprawienie szkody i zadośćuczynienie pokrzywdzonemu. Prelegenci przybliżali uczestnikomspotkania zasady alternatywnego rozwiązywania sporów i konfliktów, jakim jest mediacja, informowali skazanych o zasadach mediacji oraz jej zastosowaniu w praktyce na wszystkich etapach postępowania. Liczba i rodzaj zadawanych pytań dotyczących mediacji  we wszystkich rodzajach spraw zarówno cywilnych, rodzinnych jak i karnych świadczyły o dużym zainteresowaniu  oraz potwierdzały potrzebę tego rodzaju spotkań.
 
Sąd Okręgowy w Łodzi włączył się również w obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji obchodzonego w tym roku 18 października 2018 r. oraz Tygodnia Mediacji przypadającego na okres 15 – 19 października 2018 r. W ramach tych obchodów kontynuowane są spotkania z osadzonymi. W tym czasie przedstawiciele Sądu Okręgowego spotkali się z osadzonymi Zakładu Karnego w Garbalinie w dniu 15 października 2018 r. oraz Aresztu Śledczego w Łodzi w dniu 16 października 2018 r. 
Podsumowaniem działań realizowanych przez Sąd Okręgowy w Łodzi w ciągu całego roku będzie Konferencja nt. „Dogmatyczno – prawne aspekty mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów – teoria i praktyka”, na którą Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi zaprosił przedstawicieli różnych środowisk w tym: sędziów, kuratorów, funkcjonariuszy Służby Więziennej, przedstawicieli Policji, prokuratury oraz mediatorów.
 
Poniżej linki do informacji na temat opisanych działań:

Pliki do pobrania

Galeria

Rejestr zmian dla: Kiedy warto mediować?

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kurator
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2018-10-17
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d